ECPAT International ontvangt de prijs “Crimes against Children” van ITERPOL

ECPAT Internationaal ontving de prestigieuze INTERPOL “Crimes against Children” prijs op de Europese Dag tegen seksueel misbruik. INTERPOL erkent de inspanningen van ECPAT om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en de slachtoffers te verdedigen.

Tijdens de prijsuitreiking bracht de ECPAT-directeur een hulde aan de 103 leden – waaronder ECPAT België. “Through research, advocacy, the provision of direct services to children, awareness raising and campaigning – members of the ECPAT Network are making a positive difference to the lives of children.”

ze voegde eraan toe “Due to the clandestine nature of child sexual exploitation, reliable data is difficult to come by. Nevertheless, we know that the number of victims is huge and that very often these children suffer in silence.”

ECPAT heeft kinderhandel opleidingen gegeven aan meer dan 90 voogden

In het kader van het project ReACT, heeft ECPAT België drie opleidingen georganiseerd voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen, zo dat ze sneller en beter de potentiële slachtoffers kunnen identificeren en begeleiden.

 

 

Ongeveer 90 voogden en professionals actief in de strijd tegen mensenhandel waren aanwezig.

In uitzicht van het succes, nieuwe opleidingen zullen gegeven worden in de komende maanden in samenwerking met onze partners: de Dienst voogdij, de Dienst vreemdelingenzaken, Caritas International België evenals de centra voor (minderjarigen) slachtoffers van mensenhandel.

Eind conferentie van het ReACT project in Berlijn

Om het ReACT-project te sluiten werd op 22 september in Berlijn een conferentie gehouden.

49 professionals uit 10 landen (Albanië,België, Bulgarije, Duitsland, Frankrijk,Italië, OostenrijkVerenigd Koninkrijk, Nederland, Turkije) hebben zich ontmoet om hun ervaring en beste praktijken over mensenhandel uit te wisselen.

Conférence Berlin

Conferentie Berlin

Het einde van een project, maar het begin van blijvende initiatieven om voogden en advocaten op te leiden.

Wereld Dag tegen Mensenhandel

Ongeveer 30% van de slachtoffers van mensenhandel zijn kinderen. Preventie is absoluut noodzakelijk om te vermijden dat kinderen slachtoffers van mensenhandel worden. In Maart heeft ECPAT België een brochure gemaakt om niet begeleide minderjarige vreemdelingen over hun rechten te informeren. De brochure is ter beschikking van iedereen. Samen tegen mensenhandel!

Blue Heart Campaign

 

Ontmoeting met de Vice President van het Europees Parlement

ECPAT België heeft het grote genoegen gehad om mevrouw Sylvie Guillaume, vice-President van het Europees Parlement, te mogen ontmoeten, om het projet ReACT voor te stellen.

Rdv Sylvie Guillaume

Mevrouw Guillaume was zeer geïnteresseerd in de resultaten van het project en heeft deze op haar website gepubliceerd. Tijdens het gesprek kwamen verscheidene methoden aan bod om de identificatie en de bescherming van vermoedelijke minderjarige slachtoffers van mensenhandel te verbeteren.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Atleten lopen voor ECPAT!

Dankzij Umbali, hebben verscheiden atleten de 20 km van Brussel gelopen in de kleuren van ECPAT België.

20KM_Brussels

Wij danken hen van harte voor hun inspanningen en het verzamelde geld. Een sterke prestatie !

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Opleiding ReACT tijdens Ludo-pedagogische activiteiten

Hoe kunnen we een divers publiek sensibiliseren voor de realiteit van mensenhandel ? Hoe kunnen we innovatieve en interactieve middelen aanwenden voor een dergelijk delicaat thema ?

In samenwerking met Now.be heeft ECPAT België een opleiding georganiseerd voor een tiental professionals actief in de strijd tegen mensenhandel. Het doel van de opleiding was zich te vereenzelvigen met ludo-pedagogische activiteiten, die toelaten om te diversifieren in de gebruikte technieken, die de groepskennis vergroten en die ervoor zorgen dat de deelnemers de inhoud beter onthouden.

ToT

Dit was net wat er nodig was om voogden en advocaten op te leiden binnen het kader van het project ReACT. Alle deelnemers waren zeer tevreden. Een nieuw tijdperk van interactieve opleidingen over kinderhandel is hiermee aangebroken.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Opleiding ReACT voor advocaten

Binnen het kader van het project ReACT heeft ECPAT België op 18 mei 2017, een opleiding verzorgd voor de Brusselse Balie. Deze opleiding richtte zich voornamelijk tot advocaten van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De opleiding was een samenwerking met twee opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Espéranto en PAG-ASA).

Barreau de Bruxelles

Deze opleiding was nuttig voor een diepgaande discussie over de manier waarop minderjarige slachtoffers van mensenhandel beter geïdentificeerd en geholpen kunnen worden. Gelet op de tevredenheid van de deelnemers en het innovatief karakter van het event is dit initiatief snel vatbaar voor herhaling.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

ECPAT België wordt lokale vertegenwoordiger van de Code

ECPAT België is erkend als Lokale Vertegenwoordiger van de Code in België. Dit is een officiële erkenning van het werk dat ECPAT gedurende vele jaren levert om de rechten van kinderen beter te doen beschermen binnen de toeristische sector.

The Code

Vanaf heden is ECPAT België het aanspreekpunt voor elke vereniging gelokaliseerd in België die haar personeel wenst te sensibiliseren en op te leiden in deze materie.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Een Mensenrechtenverklaring voor minderjarige slachtoffers van uitbuiting en seksueel misbruik

In navolging van het eerste « Wereldforum voor Overlevenden », dat georganiseerd werd door ECPAT Internationaal in de gebouwen van de Raad van Europa te Straatsburg op 18 November 2016, werd de « Mensenrechtenverklaring voor minderjarige slachtoffers van uitbuiting en seksueel misbruik » aangenomen.

Deze verklaring is het resultaat van een samenwerking tussen kinderen en jongeren (waarvan de meerderheid slachtoffer is van misbruik of seksuele uitbuiting), en verschillende lokale kantoren van ECPAT. Het project heeft aangetoond dat voor kinderen een gebrek aan kennis over hun rechten één van de belangrijkste belemmeringen uitmaakt om zich te kunnen wenden tot justitie. De Verklaring werd dan ook ontwikkeld met het oog op kinderen beter te informeren over hun rechten betreffende toegang tot justitie en het verkrijgen van schadevergoeding.

Een Q&A over het gebruik van deze hulpmiddel door professionelen is ook ter beschikking.

Capture d’écran 2017-03-23 à 17.51.57

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »