Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen

Global Monitoring Report on the Status of Action against Commercial Sexual Exploitation of Children - Belgium (2014)

Het "Globaal Monitorings-rapport over de Status van de Acties tegen Commerciële Seksuele Uitbuiting van Kinderen" evalueert de provisies van het Belgische systeem over preventie, de bescherming van kinderen en de vervolging van daders gerelateerd aan de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen (prostitutie, pornografie, mensenhandel en sekstoerisme).

Kinderhandel voor seksuele doeleinden

Belgium Progess Card (ECPAT International, 2010)

De Progressie kaart is een rapport dat werd gepubliceerd aan de lancering van de campagne "Stop Kindersekstoerisme" dat werd uitgevoerd in partnerschap met The Body Shop en ECPAT International. Het rapport heeft tot doel om de legale omkadering en andere sleutel maatregelen die werden geïmplementeerd in België te presenteren, om de problematiek van kinderhandel aan te brengen. Deze worden gevolgd door aanbevelingen op te nemen op nationaal niveau om een betere bescherming van kinderen te bereiken tegen kinderhandel.

La traite des enfants en Belgique : quelle protection ? (ECPAT België, 2012)

Aan het einde van de campagne "Stop Sekshandel van Kinderen" heeft ECPAT een analyse gepubliceerd over de vooruitgang die gemaakt werd door België om kinderslachtoffers van mensenhandel te ondersteunen en te beschermen. De analyse is gebaseerd op de aanbeveling die overgeleverd werd aan de Belgische overheid door ECPAT in juli 2011 tijdens de overhandiging van meer dan 100,000 petities die een betere bescherming van kinderslachtoffers van mensenhandel eisen.

L’impact de la Directive européenne contre la traite des êtres humains sur la protection des enfants en Belgique (ECPAT België, 2013)

Voor de gelegenheid van de 7de EU Anti-Trafficking Day (EU Anti-Mensenhandel Dag) heeft ECPAT België een analyse gepubliceerd over de impact van de Richtlijn 2011/36/EU over de bescherming van kinderen van mensenhandel in België.

Trafficking in and smuggling of human beings annual reports 

Myria (Federaal Migratiecentrum) publiceert jaarlijks een rapport over mensenhandel en mensensmokkel in België. Het overziet de evolutie van het fenomeen en presenteert de laatste gegevens. Elke jaar wordt een specifiek onderwerp gerelateerd aan mensenhandel ontwikkeld: mensenhandel voor arbeidsdoeleinden, geld, vertrouwen, enz.

Jaarverslag 2015: schakels verbinden 

Jaarverslag 2013: Bruggen slaan

Jaarverslag 2012: Bouwen aan vertrouwen

Jaarverslag 2011: Het geld dat telt

Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Belgium (GRETA, 2013)

GRETA is verantwoordelijk voor de monitoring van de implementatie van de Raad van Europa Conventie over Acties tegen Mensenhandel door de Partijen. Het eerste rapport dat België evalueerde was gepubliceerd in september 2013.

Kinderprostitutie

Jeunes prostituées et réponses sociales (Myriam Dieleman, 2006)

Een studie werd uitgevoerd door Myriam Dieleman in 2006 over kinderprostitutie in de Franse Gemeenschap.

Op het scherp van het net (Child Focus, 2008)

Een gelijkaardige studie over prostitutie gefocust op de Vlaamse Gemeenschap werd gepubliceerd door Child Focus in 2008. De studie analyseerde de omvang van kinderprostitutie en pogingen om het gebruik van nieuwe technologieën in de context van kinderprostitutie te beschrijven.

Kinderrechten

Alternatief Rapport van NGO's over de implementation van het UN Verdrag van de Rechten van het Kind (2010 - ge-update in 2013)

In 2010 publiceerde de "Coordination des ONG pour les droits de l’enfant" (CODE) en de "Kinderrechtencoalitie Vlaanderen" (KIRECO) een alternatief rapport over de implementatie van het Verdrag van de Rechten van het Kind. Het doel van het rapport is om te analyseren hoe de Belgische wetgeving en praktijken overeenkomen met het Verdrag en om een duidelijk beeld te geven over hoe het Verdrag in praktijk is omgezet in België.

National Commission on the Rights of the Child

De "National Commission on the Rights of the Child" is een officiële mensenrechtenorganisatie waar governmentele en niet-governmentele organisaties samenkomen om discussies te voeren en oplossingen te vinden voor de blijvende problemen inzake het verkrijgen van kinderrechten in België, sinds mei 2007.