Commerciële Seksuele Uitbuiting van Kinderen

Questions-Réponses - Exploitation sexuelle commerciale des enfants

 

Commercial Sexual Exploitation of Children: FAQs

 

cyp001

 

 What is CSEC? Definitions for Young People

 

Kindersekstoerisme

Combating Child Sex Tourism: FAQs

 

Combating Child Sex Tourism: FAQs

 

Sexual Exploitation of Children in Tourism (Youth Version)

 

Sexual Exploitation of Children in Tourism (Youth Version)

 

Kinderhandel voor seksuele doeleinden

 

 Combating the Trafficking in Children for Sexual Purposes

 

Child Trafficking for Sexual Purposes (Child and Youth Version)

 

Child Trafficking for Sexual Purposes (Child and Youth Version)

 

Rapport sur la traite des enfants – Campagne ECPAT-The Body Shop

 

Their Protection is in Our Hands – The State of Global Child Trafficking   for Sexual Purposes

 

Kinderpornografie

Child Pornography and Sexual Exploitation of Children Online

 

Child Pornography and Sexual Exploitation of Children Online

 

Violence against Children in Cyberspace

 

Violence against Children in Cyberspace

 

For any other publication of ECPAT International

 

Wereldcongressen tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen

Eerste Wereldcongres - Stockholm 

In 1996 met de hulp van de Zweedse regering en UNICEF, nodigde ECPAT 122 landen uit op het eerste Wereldcongres tegen de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. De regeringen hebben een Agenda voor Actie goedgekeurd. Deze Agenda voor Actie levert een kader voor de concretisering van de artikelen betreffende  de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen vervat in het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Tweede Wereldcongres - Yokohama

De doelstellingen van het Tweede Wereldcongres dat in 2001 wordt gehouden, waren de volgenden:

  • de politieke verbintenissen versterken voor actieve toepassing van het Aktieplan dat bij het Eerste Wereldcongres is goedgekeurd
  • het verslag opstellen van de vooruitgang die in de toepassing van het Aktieplan is geboekt; de modelexpertises en de acties verzamelen
  • de voornaamste gevaarlijke zones en/of de leemten in de bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen identificeren
  • de controle van het Congres versterken.

Derde Wereldcongres - Rio de Janeiro

Het Derde Wereldcongres, dat in Rio in 2008 plaats heeft gehad, heeft meer dan 3000 hoofdactoren vergaderd. Die kwamen uit de hele wereld : 140 regeringen, honderdtallen groepen uit civiele samenleving en de privé sector. Vruchtbare discussies en ideënwisselingen hebben het mogelijk gemaakt om een globale balans van de vooruitgang en de leemten op te maken van de bestrijding tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Deze analyses hebben op die manier een basisdiscussie gevormd voor de uitgaven van de “Verklaring van Rio” en een “Verzoek om Aktie”.

Eindeverslag

Verklaring van Rio en Verzoek om Aktie