VN-Bureau voor drugs en misdaadbestrijding (UNODC)

UNODC is een wereldwijde leider in de strijd tegen illegale drugs en internationale criminalitei. Het thema van mensenhandel is een integraal onderdeel van haar activiteiten.

- Globaal Rapport over mensenhandel (2016)

- Globaal Rapport over mensenhandel (2014)

Globaal Rapport over mensenhandel (2012) 

Speciale Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal voor Geweld tegen Kinderen

De Speciaal Vertegenwoordiger voor Geweld tegen Kinderen pleit voor de preventie en uitbanning van alle vormen van geweld tegen kinderen. Het eeft een jaarlijkse rapport over de stand van zaken om geweld tegen kinderen aan te pakken en roept zij de lidstaten op een aantal fundamentele veranderingen door te voeren. Rapport van de speciale vertegenwoordiger (2013)

Speciale VN-Rapporteur op gebied van mensenhandel

In de uitvoering van haar mandaat, neemt de Speciale Rapporteur acties tegen de schendingen uitgevoerd tegen slachtoffers van mensenhandel en onderneemt bezoeken aan landen om de situatie te bestuderen en aanbevelingen te formuleren om mensenhandel te verhinderen en aan te vechten.

Elk jaar dient ze een rapport in bij het Hof van de Rechten van de Mens van de VN over haar activiteiten, met een speciale focus op een gekozen onderwerp (preventie, identificatie, vraag, enz.) Rapport 2014

Speciale VN-Rapporteur inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie

De speciale Rapporteur heeft als mandaat om ‘best practices’ en maatregelen te promoten om de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie aan te vechten; en om aanbevelingen op te stellen voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting.

De Speciale Rapporteur voor de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie dient jaarlijks een rapport in bij het Hof van de Rechten van de Mens van de VN. Rapport 2015

VN Department of State

Het VS Staatsdepartement, het equivalent van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, geeft elk jaar het “Trafficking in Persons Report” (TIP Report - Rapport Mensenhandel) uit, dit representeert een vernieuwde, globale kijk naar de wijze en reikwijdte van mensenhandel en het breed aantal overheidsacties om dit aan te pakken en te elimineren. De overheid van de VS gebruikt dit “TIP Report” om buitenlandse overheden te engageren in discussies om anti-mensenhandel acties te verbeteren. Landen worden in een van de drie lagen geplaatst op basis van het niveau van inspanningen die gedaan worden om overeen te stemmen met de “minimum standaards voor de eliminatie van mensenhandel”. De landen in de derde laag kunnen onderwerp worden van sancties van de overheid van de VS.

België werd in de eerste laag geplaatst in het Rapport van 2017.

Kinderrechten Internationaal Netwerk - Child Rights International Network (CRIN)

De CRIN is een globaal kinderrechtennetwerk dat meer dan 2000 organisaties linkt als ook informatie doorgeeft en onderzoek verricht over kinderrechten.

Jaarverslag van de CRIN 2013.