De Code

De Gedragscode voor de Bescherming van de Kinderen tegen commerciële seksuele uitbuiting in het toerisme (de Code) is een initiatief van de toerismeindustrie en haar veelvoudige aspecten waarbij verscheidene partners betrokken zijn.

Die Code beoogt een beter bescherming van de kinderen tegen het sekstoerisme. De reis-en toeristenagentschappen die deze Gedragscode goedkeuren, stemmen erin wat de bestemmingen van die reizen betreft, hun sociale verantwoordelijkheid te erkennen en zijn gereed om in hun activiteiten de volgende criteria te volgen:

  1. Het opstellen van een beleid en procedures ter bescherming van minderjarigen tegen seksuele uitbuiting
  2. Het trainen van medewerkers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan
  3. Het opnemen van een clausule in contracten met zakenpartners in de hele keten, met als standpunt de verwerping van seksuele uitbuiting van kinderen en een 'zero tolerance' beleid hierin
  4. Het verschaffen van informatie aan reizigers over kinderrechten, de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en het melden van vermoedens hiervan
  5. Het ondersteunen, betrekken en samenwerken met belangrijke partijen ter preventie van seksuele uitbuiting van kinderen
  6. Jaarlijks rapporteren over genomen maatregelen ter bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in toerisme.

De Tourism Child Protection Code is in 1997 ontwikkeld door ECPAT Zweden samen met de reissector en de World Tourism Organisation (UNWTO). Nu de Code ondertekend is, wordt die door meer dan 240 verenigingen toegepast: door teverservers, hotels, reisagentschappen, vakbonden van toerismewerknemers en in 21 landen in Europa, Azië, Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika uitgevoerd. De Code elk jaar meer dan 30 miljoen reizigers naar 16 verschillende bestemmingen treft.

De Code is door UNICEF en de Wereldorganisatie van het Toerisme erkend als het verwijzingsinstrument voor het voorkomen en de bestrijding van commerciële seksuele uitbuiting waarbij zoveel toeristenondernemingen betrokken zijn.

Voor meer informatie: The Code

United Nations Global Compact

United Nations Global Compact is een kader voor bedrijven die zich engageren om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel aanvaarde principes op het vlak van mensenrechten, werk, milieu en anti-corruptie.

Children's rights and business principles

UNICEF, Global Compact en Save the Children ze ontwikkelde een lijst van tien principes nu erkend als een raamwerk voor de integratie van kinderrechten in het bedrijfsleven. Deze tools omvatten bijvoorbeeld een reeks richtlijnen over de rechten van het kind in de context van de zakelijke praktijk, gedragscodes en de evaluatie van de impact van de bedrijfsactiviteiten op het welzijn van kinderen.