PLEIDOOI - BELGIË

ECPAT België is lid van de Coordination pour les ONG des droits de l’enfant en de Kinderrechtencoalitie.

Als deel van deze samenwerking is ECPAT België betrokken bij de monitoring en voorspraak voor de rechten van het kind in België en hebben ze geholpen aan het opstellen van het “NGO’s Alternative Report” dat analyseert hoe België overeenstemt met de implementatie van het Kinderrechtenverdrag.

ECPAT België verzekerd daarbij ook de continue monitoring en voorspraak ten opzichte van zowel de Ministeries van Justitie en Gelijke Kansen, als de betrokken parlementairs, om zo de bescherming van kinderen tegen commerciële seksuele uitbuiting te behouden en te versterken.

PLEIDOOI - EUROPA

In samenwerking met ECPAT International, is ECPAT België verantwoordelijk voor de coördinatie en lobbying bij de Europese Instituties in Brussel. 

Het gelobby wordt gedaan door een thematische aanpak met twee grote onderwerpen: CSEC (Commerciële Seksuele Uitbuiting van Kinderen) en mensenhandel, en door een institutionele aanpak (Europese Unie, Raad van Europa, OSCE, enz.)

ECPAT België regelmatig vertegenwoordigt ECPAT Internationaal als expert of deelnemer in verschillende evenementen op de Europese vlak.