In samenwerking met Missing Children Europe en eNACSO, heeft ECPAT heeft een studie verricht over de toepassing van de ‘Europese richtlijn ter bevordering van bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie” (Richtlijn 2011/93/EU) in 27 lidstaten van de Europese Unie. Deze studie gaat dieper in op zeven belangrijke aspecten van de Richtlijn: vrijwillige toegang tot beelden van seksueel misbruik van kinderen, identificatie van de slachtoffers, extraterritoriale bevoegdheid, steun aan de slachtoffers en het blokkeren van pedopornografische websites.

Together against sexual exploitation of children

ECPAT België heeft de studie over extraterritorialiteit en hulp aan de slachtoffers gecoordineerd. De uitkomst daarvan wordt gepresenteerd tijdens een workshop in april 2015 in Brussels voor vertegenwoordigers van de verschillende lidstaten en Europese instellingen. Deze resultaten worden opgenomen in een rapport, “Together Against Sexual Exploitation of Children”.