Analyses

Wereldkampioenschap Voetbal in Brazilië en seksuele uitbuiting van kinderen: risico’s en preventie strategieën? Mei 2014

Grote sportevenementen veroorzaken over het algemeen bezorgdheden over de mogelijke schendingen van mensenrechten. Brazilië, waar de laatste Confederatie Cup werd gehouden in 2013 en dat de in 2014 de Wereldbeker Voetbal zal houden en de Olympische Spelen in 2016, zal zeker ook het onderwerp zijn van deze bezorgdheden. Inderdaad, dit Zuid-Amerikaans land is specifiek geraakt door de seksuele commerciële uitbuiting van kinderen. Na een korte analyse van de Braziliaanse context, zullen we de specifieke isico’s analyseren die deze grote sportevenementen kunnen veroorzaken.

Grote sportevenementen en de seksuele uitbuiting van kinderen: welke linken? Mei 2014

Tijdens de Olympische Spelen van Athene in 2004 werd voor de eerste keer de correlatie tussen grote sportevenementen en mensenhandel voor seksuele uitbuiting vastgesteld. Sinds dan werd de vraag regelmatig gesteld tijdens grote sportevenementen. Als deze link waar is, zou dit ook zo zijn voor de zaken van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen? Het lijkt echter moeilijk om echte bewijzen te vinden van deze connectie. Moeten we deze mogelijkheid dan negeren? Deze verschillende punten zijn geanalyseerd in de tekst, tegelijkertijd probeert het aan te tonen hoe deze evenementen een mogelijkheid zijn om gewaarwording te verhogen over deze problematiek.

Online grooming – Wat verandert er met de nieuwe wetgeving? Mei 2014

Het gebruik van Internet is enorm verhoogd tijdens de laatste jaren. Terwijl nieuwe technologieën onwaarschijnlijke mogelijkheden bieden, ze stellen kinderen bloot aan online bedreigingen zoals grooming. Wat betekent dit juist? Deze analyse probeert het fenomeen te beschrijven en de nieuwe wettelijke bepalingen die recent werden aangenomen in België om kinderen te beschermen van online grooming.

Het Verdrag van de Rechten van het Kind, 25 jaar later: successen en uitdagingen in het gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen Juli 2014

Dit jaar markeert het 25ste jaar van het Verdrag van de Rechten van het Kind. De vraag is nu of het effectieve vooruitgang heeft geboekt in het gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in België? Vele factoren – zoals nieuwe technologieën, globalisatie, toenemend toerisme en de economische crisis – dagen dit gevecht uit. Hoe gaat België om met deze problematiek? Deze analyse kijkt naar de Belgische wettelijke situatie, maar ook naar de middelen die werden geïmplementeerd. Het stelt de uitdagingen dat ons land tegemoet komt in vraag als ook de mogelijke oplossingen dat kunnen helpen bij het gevecht, in een effectievere manier, tegen deze schendingen van de rechten van het kind.

Kindersekstoerisme via webcam: een verontrustende nieuwe trend Augustus 2014

Webcam kindersekstoerisme is een nieuwe vorm van seksuele uitbuiting van kinderen en is recent toegenomen, gefaciliteerd door de nieuwe technologieën (Internet, TOR netwerken), globalisering en de economische crisis. De fysieke, psychologische en sociale gevolgen zijn even catastrofaal als bij de andere vormen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Een geoorloofde wetgeving, als ook een effectieve coördinatie zijn essentieel om gewaarwording te verhogen bij het algemene publiek en om alle sectoren te informeren die in contact kunnen komen met misdadigers en kinderslachtoffers.

De “Code of Conduct” voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in reizen en toerisme September 2014

De seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme is toegenomen in de afgelopen jaren. Daardoor is de gedragscode voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting in reizen en toerisme opgesteld in 1998. Ondanks dat de tekst is ondertekend door meer dan 1000 bedrijven in de wereld, tonen de huidige schattingen dan 1 op 10 reizigers nog steeds kinderen uitbuit tijdens hun reizen. Deze analyse stelt de echte impact van de gedragscode in vraag. Na de beschrijving van de inhoud, geeft het een overzicht van de openingen terwijl het mogelijke oplossingen voorstelt om zeker te zijn dat deze code een pioneringsmiddel blijft in de toekomst.

De commerciële seksuele uitbuiting van kinderen in Senegal: context en mogelijke acties Oktober 2014

Het is nog steeds een realiteit die niet gekend is bij velen, maar op dit ogenblik is Senegal een land van origine, transit en aankomst voor commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Vele factoren verklaren deze situatie, maar ondanks deze identificatie en de implementatie van een hele set van instellingen door de Senegalese overheid, blijft het fenomeen zich verspreiden. Lijdt dit tot een “dead end”? Nee! Deze analyse geeft een aantal initiatieven en projecten aan die een verschil kunnen maken en de trend kunnen tegengaan.

De rol van reizigers in het gevecht tegen kindersekstoerisme in Senegal Oktober 2014 

Kindersekstoerisme blijft een probleem voor de Senegalese autoriteiten. Deze realiteit raakt België omdat Belgische onderdanen de tweede meest aanwezige nationaliteit representeren in het toerisme in dit Afrikaans land. Daarom is het interessant om een betere overzicht te hebben op het profiel van deze reizigers die aangetrokken worden door destinaties waar kinderen het meest kwetsbaar zijn. Op dit ogenblik, blijft de grootste hoeveelheid van deze reizigers ongestraft. Ook al kan elke reiziger die naar Senegal gaat acties ondernemen om dit fenomeen tegen te helpen gaan.

Prostitutie van minderjarigen in België: weinig kennis, veel onzekerheid! November 2014

Onderzoek over minderjarigen in prostitutie is heel beperkt in België. Dit heeft directe gevolgen op de strategieën en het beleid dat is, of zou moeten zijn uitgevoerd ter preventie en slachtofferbescherming. Zaken van minderjarigen in prostitutie worden elk jaar gedetecteerd, maar er is geen manier om te weten of deze aantallen representatief zijn. Deze analyse probeert aan te tonen welke punten verder zouden moeten worden geanalyseerd, zowel het in acht nemen van de profielen van zij die zich prostitueren als de algemene reikwijdte van het fenomeen.

Ik zeg STOP! Een nieuw middel om te vechten tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen December 2014

Op 6 november hebben ECPAT België en zijn partners een nieuwe website gelanceerd op te reageren tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, in België of het buitenland. Deze analyse geeft in het kort de context van dit middel en legt uit hoe het te gebruiken.

Jongeren deelneming in het gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen December 2014

“Elke dag, maken volwassenen beslissingen over jongeren zonder hen te raadplegen” zei een 17-jarig lid van het “Youth Force”. Terwijl de rol van de verschillende actoren in het gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting wordt bestudeerd, zijn er weinig onderzoeken over de jongerenparticipatie in dit gevecht. Kinderen en jongeren worden echter direct geraakt door deze problematiek en zijn de eerste bezorgdheid en worden beïnvloed door de beschermingsmiddelen. Deze analyse kijkt naar de rol van jongerenparticipatie in het gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen en hoe deze participatie kan worden geïmplementeerd.

Kindvriendelijke gerechtigheid voor kinderslachtoffers van seksuele uitbuiting: sterktes en zwaktes van het Belgische Strafrechtsysteem December 2014

Om ervoor te zorgen dat kinderslachtoffers van seksuele uitbuiting niet opnieuw slachtoffer worden tijdens het strafrechtelijk proces, moet het wettelijk systeem aangepast worden aan de leeftijd en de maturiteit van de kinderen en moeten ze hen een gekende omgeving aanreiken. Welke maatregelen werden opgesteld in België om kinderslachtoffers van seksuele uitbuiting  te assisteren en te beschermen in een strafrechtelijke procedure? Wat zijn de mogelijke verbeterpunten? Dit zijn vragen die de kern zijn van deze analyse.

Studie

Monitoring Verslag Stand van zaken aanpak commerciele seksuele uitbuiting van kinderen

Het monitoring rapport van ECPAT België kijkt naar alle manifestaties van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen binnen het land, zoals kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderhandel voor seksuele doeleinden. In België bestaat de seksuele uitbuiting van kinderen nog steeds en zowel buitenlandse als Belgische minderjarige worden uitgebuit door prostitutie, pornografie en handel.

Ondanks het vastgelegd wettelijk kader en de verplichtingen van de Belgische autoriteiten om seksuele uitbuiting van kinderen te beëindigen, kan er meer gedaan worden om kinderen beter te beschermen tegen deze verschrikkelijke misdaden. ECPAT’s verslag suggereert prioriteiten die dringend zijn om proactief vooruit te gaan in het nationaal gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Deze acties zijn onder andere: het aannemen van een nationaal plan van actie tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen; het verbeteren van de opleiding binnen de eerstelijnswerking die in contact komen met mogelijke slachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen; verhogen van ondersteuning voor slachtoffers van seksuele uitbuiting en kinderhandel; en het verhogen van kinder- en jongerenparticipatie in het gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen.

Persbericht (in het Engels)