ECPAT is een geassocieerde partner van het Europese project “Mario II“, gecoördineerd door de Terre des Hommes Foundation Lausanne in Hongarije, met als doel het verbeteren van het niveau van bescherming van Europese migrantenkinderen die van Centraal-Europa en Oost-Europa komen en die specifiek kwetsbaar zijn voor misbruik, uitbuiting en mensenhandel in Europa. 

De objectieven van het project zijn tweevoudig: in het veld, door de nationale beschermingsmogelijkheden te versterken en op Europees niveau, door te pleiten voor betere bescherming van migrantenkinderen.

Samen met het Europese kantoor van Terre des Hommes, gebaseerd in Brussel, is ECPAT België verantwoordelijk voor het Europees pleiten. Dit zal het pleiten voor de bescherming van Europese migrantenkinderen bij de Europese instituties inhouden en de implementatie van relevante EU wetgeving monitoren.

Dit tweejarig project startte in januari 2013 en heeft 21 partner organisaties in 16 Europese landen.

EU_Flagge

Mede-gefinancieerd door de Europese Unie