Het bewustmaken van (toekomstige) professionelen uit de toeristische sector aangaande de problematiek van seksuele uitbuiting van kinderen met in het bijzonder de manieren waarop zij kunnen meewerken aan de preventie en het opsporen ervan, vormt een belangrijk onderdeel van het werk van ECPAT België. In dit kader werkt ECPAT België rechtstreeks samen met verschillende hogescholen die de opleiding toerisme aanbieden.

ecpat formation
Opleiding ECPAT België bij UCLL (Leuven)

Voor bedrijven bestaat er de “Gedragscode voor de Bescherming van Kinderen tegen de seksuele uitbuiting in reizen en toerisme”. Meer dan 1000 bedrijven hebben dit wereldwijd al ondertekend en ECPAT België helpt om werknemers van deze toeristische bedrijven in België op te leiden.

Signature du Code de Conduite par ACCOR Belgique
ACCOR België ondertekent de Gedragscode