Op 5 februari 2013 heeft ECPAT België het project “Make-IT-Safe” gelanceerd, ter gelegenheid van de “Safer Internet Day”.

 

Logo-make-it-safe1

“Make-it-Safe” is uitgevoerd in samenwerking met vier andere ECPAT groepen (Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Nederland). De bedoeling is om de kennis van jongeren te verbeteren over veilig en verantwoordelijk gebruik van het Internet en van nieuwe online technologieën om zo zichzelf beter te kunnen beschermen tegen de potentiële risico’s van seksuele uitbuiting en online misbruik.

Originaliteit van het project

De originaliteit van het project is dat de jongeren zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen preventie, door middel van de “peer-2-peer” methodologie.

In elke groep die meewerkt aan het project, zullen twee jongeren opgeleid worden om een “peer expert” te worden in veiligheid online, dit betekent dat zij een vocaal punt zullen aanbieden om ondersteunend te luisteren en begeleiding en informatie zullen verschaffen aan hun “peers” (gelijken).

Doorheen hun opleiding, zijn ze ondersteund door begeleiders die zullen dienen als contact punt voor de jongeren en zullen de duurzaamheid van het project verzekeren.

In parallel is er een expertengroep opgesteld om dit project te vergezellen en te superviseren. Dit verzameld professionelen van verschillende sectoren: nieuwe technologieën, peer-2-peer methodologie, kinderrechten, educatie, enz.

Project Partners

- Center voor niet-begeleide minderjarigen « El Paso », Gembloux

- Center voor niet-begeleide minderjarige « Les Hirondelles », Assesse

- Center FEDASIL « Petit Château », Brussel

- Center FEDASIL, Woluwe

- AMO Mikado, Châtelet

- Athénée Royal, Beauraing

AMO Dinamo (Dinant) en een dozijn jonge scouts (Waals Brabant) hebben toegetreden tot het project.

Training sessies

Eerste training: September 24, 2013

Het doel was:

  • introduceren van de basis van veiligheid online (met Microsoft) aan jongeren, en hun rol als “peer expert”.
  • engageren in een collectieve reflectie over de creatie van een middel dat gebruikt zal worden door jongeren om hun “gelijken” op te leiden.

Tweede training: Oktober 16, 2013

Deze focuste op:

  • aanpassen van de veiligheidsinstellingen op Facebook
  • installeren van Google Drive voor toekomstige uitwisselingen van informatie
  • reflecteren over het middel dat zal vervaardigd worden aan het eind van de training

Derde training: November 12, 2013

Deze had als doel:

  • plaats jongeren in de situatie van hun “peer expert”-rol
  • organiseer de toekomstige ontwikkelingen van het middel en wijs taken toe voor de creatie

Vierde training: Januari 28, 2014

Tijdens deze sessie hadden de verschillende groepen de mogelijkheid om het scenario (paswoorden, grooming, seting, privacy, cyberbullying) te finaliseren dat volgende keer zal worden gfilmd.

Tegelijkertijd, heeft ECPAT België trainingen georganiseerd voor de scouts, met ongeveer dezelfde inhoud maar buiten de schooluren. De eerste training vond plaats op 18 december 2013 en de tweede op 18 januari.

Vijfde training: Mei 6, 2014

Deze training gaf de groep de mogelijkheid om de verschillende roman-fotos/films te bediscussiëren, opgesteld door de groep betreffende respect, het recht op afbeelding, sexting en paswoorden.

Tijdens deze reünie, werd ook de verspreiding van het project bediscussieerd als ook de activiteiten voor ouders en de duurzaamheid van het project. Questionnaires werden uitgedeeld aan de jongeren en de coachen om een evolutie te verkrijgen gemaakt tijdens het project.

Zesde training: Oktober 22, 2014

De 3 “Romans Photos” en de 6 films gerealiseerd door de scouts groep en andere partners van het project warden gepresenteerd tijdens de training. Iedereen had de kans om feedback te geven om nog laatste aanpassingen te maken.

De laatste sessie hielp bij het voorbereiden van de finaal conferentie van het project (17-18 november 2014), waar het project samen zal worden geëvalueerd en waar ideeën zullen worden verzameld voor de verspreiding en het behoud.

Internationale Expertvergadering (Berlin)

Op 7 en 8 februari vond er een internationale expertvergadering plaats in Berlijn dat alle deelnemers van de 5 landen in het project betrok. Deze vergadering was een geweldige opportuniteit om de implementatie van het project in de verschillende landen uit te wisselen. Per land namen 2 “peer experts”, een begeleider, 2 experten en 2 organisatieleden deel aan de vergadering.

Sensibiliseringssessies met ouders

Sinds September 2014, is er een brochure gemaakt voor ouders door de ECPAT groepen. De brochure bevat practische adviezen om ouders te helpen om het online gedrag van hun kinderen te bespreken met hem/haar. Het bestaat in verschillende talen: Frans, Nederlands, Duits, Servisch-Croaats, Arabisch, Turks, Roemeens, Russisch, Bengaleens, Hindi, Punjabi, Urdu en Vietnamees.

De Franse Brochure is verspreid aan 80 ouders tijdens de conferentie “Gebruik en misbruik van schermen” (2 oktober), door Bruno Humbeeck en georganiseerd door “Parents Thèses”.

Andere sensibiliseringssactiviteiten met ouders zijn voorzien voor het einde van 2014.

Finale Make-IT-Safe conferentie, Brussel

De finale conferentie van het “Make-IT-Safe” project vond plaats in Brussel op 17 & 18 november! Het verzamelde de jongeren, de coaches en de ECPAT teams van deelnemende landen (België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk) om hun nationale ervaringen te delen en om samen na te denken over de toekomst van het project.

Vertegenwoordigers van de Raad van Europa, de Europese Commissie, de « General Delegate" van de Rechten van het Kind van de Belgische Franse Gemeenschap, EU Kinds Online en Rutgers WPF hebben ook deelgenomen in een interactieve sessie met de jongeren over de manier om online bescherming te verzekeren.

Deelneming was het sleutelwoord tijdens de conferentie, aangezien de jongeren actief deelnamen in de voorbereidingen en in de verschillende sessies. De twee Belgische jongeren waren gelukkig met de ervaring en de hulpmiddelen die werden ontwikkeld in België waren een groot succes!

Samenvatting finale conferentie 

 

Make-IT-Safe hulpmiddelen

Filmpjes

Zou u alles doen op straat dat u doet op het net?

Je scherm beschermd je niet in het echte leven

Jouw acties kunnen enorme gevolgen hebben

Als je een foto deelt, geef je jezelf bloot

Het neemt tijd om vertrouwen op te bouwen

 

Stripverhalen

Stripverhalen over passwoorden, grooming en recht op afbeelding

Handleiding

Gids voor peer educators

Handleiding voor coaches

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Make-IT-Safe december 2013

Nieuwsbrief Make-IT-Safe maart 2014

Nieuwsbrief Make-IT-Safe november 2014

Nieuwsbrief Make-IT-Safe december 2014

 

EU_Flagge     Gefinancierd door de Europese Unie