Ik zeg stop! Is een nieuw systeem om de straffeloosheid te bestrijden van zij die misbruik maken van reizen om kinderen in het buitenland seksueel uit te buiten. De website geeft de mogelijkheid om verdachte situaties te rapporteren en zal hierdoor de mogelijkheid geven om meer zaken onder de aandacht te brengen van de competente autoriteiten.

Het rapporteren van verdachte situaties van kindermisbruik kan enkel gedaan worden met de hulp van zij die ter plaatsen zijn, reizigers en professionele in het toerisme! Het probleem is dat reizigers die willen helpen, veel obstakels tegenkomen, zelfs als de juridische maatregelen bestaan. De meeste lidstaten van de Europese Unie hebben extraterritoriale wetten om misdadigers te veroordelen, zelfs als het misbruik plaatsvond in het buitenland. Dit is de reden waarom ECPAT België & de groep STOP de website “Ik zeg STOP!” hebben ontwikkeld, om de reizigers te kunnen helpen om deze wetten uit te voeren en de misdadigers te vervolgen. 

ik-zeg-stop

Ik zeg STOP! heeft ook als doel om de gewaarwording te verhogen bij het algemene publiek en de Belgische autoriteiten omtrent de standvastigheid van het fenomeen, door advies te geven of u nu een toerist, een zakenman, een professionele in het toerisme bent of simpelweg iemand die geïnteresseerd is in de strijd tegen kinderprostitutie. Ik zeg STOP! zal u uitleggen hoe te rapporteren, te reageren, getuige te zijn, te ondersteunen of informatie over deze campagne door te geven. 

Seksuele uitbuiting van kinderen is een zware misdaad dat miljoenen kinderen over de hele wereld raakt. In de afgelopen decennia werden initiatieven genomen, zoals het Wereldcongres tegen de Commerciële Seksuele Uitbuiting van Kinderen, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, de EU Anti-Mensenhandel Dag, die de aandacht hebben gevestigd op de verkregen vooruitgang, maar nog belangrijker op de lange weg die nog moet worden afgelegd. In feite zijn de groei van het aantal reizigers, de ontwikkelingen van nieuwe technologieën en de wereldwijde economische crisis, allemaal factoren die het risico dat kinderen seksueel worden misbruikt verhogen. 

Het gevoel van anonimiteit, exotische reizen, de schijnbare maturiteit van de kinderen of het gevoel van straffeloosheid geven verschillende soorten foute justificaties voor kindersekstoerisme. De gewaarwording verhogen onder reizigers over de realiteit van de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, is één manier om hen de omvang van deze fundamentele schending van kinderrechten te doen realiseren.

Ik zeg STOP! bestaat momenteel ook in een Franse versie (Je dis STOP!) en een Engelse versie (I say STOP!)

Deze campagne valt binnen het kader van een groter project op Europees niveau, Kijk niet weg!

Leaflet NL

Download flyer

Dus de website www.reportchildsextourism.eu brengt de Belgische rapporteering-lijn Ik zeg STOP! samen met alle andere gelijkaardige nationale platformen in de EU.

Ik zeg STOP! is een initiatoef van de groep STOP die bestaat uit de Politie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Dienst van Strafrechtelijk Beleid, Defensie, de Federatie van de Toeristische Industrie, FEBETRA (Belgische Carrière Federatie), Plan België, Child Focus, de Samilia Federatie en ECPAT België. De nieuwe website werd ontwikkeld door Now.be en gesponsord door Accor België, Data Translation, Tui, Mindstretch, de Nationale Loterij & de Europese Unie.

Zo lang dat kinderprostitutie bestaat in het buitenland, zal het verhogen van gewaarwording een van onze prioriteiten blijven.