De commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is een fundamentele schending van de rechten van het kind. Dit is internationaal erkend door artikel 34 en 35 van het VN-Kinderrechtenverdrag, dit stelt dat alle kinderen dienen te worden beschermd tegen iedere vorm van handel, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting.

De commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is gedefinieerd als seksueel misbruik in ruil voor enige vorm van compensatie, zijnde geld of goederen, voor het kind of een derde persoon of personen. Het kind wordt behandeld als een seksueel en commercieel object. 

Er worden drie primaire samenhangende vormen van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen onderscheiden; kinderprostitutie, kinderpornografie en handel in minderjarigen voor seksuele doeleinden. Andere vormen houden kindersekstoerisme in en, in sommige zaken, kinderhuwelijken.

Omwille van het illegal karakter, is het moeilijk om het effectief aantal kinderen, die slachtoffer zijn van seksuele exploiatatie, te achterhalen. Nochtans schat de ILO (International Labour Organisation) dat er wereldwijd zo’n 1,8 miljoen kinderen worden uitgebuid door commerciële seks of pornografie.