Kinderhandel voor seksuele doeleinden betreft alle acties met betrekking tot het rekruteren, transporteren, herbergen of ontvangen van kinderen, binnen of buiten bepaalde landsgrenzen, door middel van bedreiging of het gebruik van kracht of andere manieren van misleiding, ontvoering, fraude, misbruik van macht of een positie van kwetsbaarheid, met als doel seksuele exploitatie. 

Recente studies uitgevoerd door ECPAT wijzen op een verhoogd aantal kinderen die worden verhandeld binnen de landsgrenzen en dat dit in zowel ontwikkelende landen gebeurd als in de meer geïndustrialiseerde naties zoals Europa en Noord- Amerika.

Politie cijfers in 2015 geven aan dat in het totaal 399 rapporten over mensenhandel werden opgenomen in België.

(Source: GRETA- Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Belgium) 

Om verder over kinderhandel te gaan:

Pornography

 

   Child Pornography and Sexual Exploitation of Children Online 

 

Child-Friendly_TRafficking (1)

 

   Child Trafficking for Sexual Purposes (Child and Youth Version)