Hun recht om van hun kinderjaren te profiteren, en om een productief, voldoening schenkend leven in waardigheid te leiden wordt serieus geschaad.

De seksuele uitbuiting van de kinderen voor commerciële doeleinden kan ernstige en onomkeerbare gevolgen hebben die de fysieke, psychologisch, geestelijke, morele en sociale ontwikkelingen van kinderen aantasten, en zelfs hun voortbestaan bedreigen.

De fysieke gevolgen

Het meest directe gevaar waar uitgebuite kinderen mee te maken krijgen is het lichamelijk geweld toegebracht door uitbuiters, als ook pooiers, bordeelhouders, dealers en klanten. Er zijn veelvuldige verschrikkelijke verklaringen van kinderen die werden geslagen, gestampt, verbrand met sigaretten en verkracht omdat ze weigerde te werken.

Kinderen die commercieel seksueel worden uitgebuit riskeren ook besmetting door HIV of aids en zijn vaak ook kwetsbaarder dan volwassenen omdat hun weefsel en mucous membranen brozer zijn. Misbruikte kinderen zijn vaak niet in de positie om het gebruik van een condoom te eisen en de meeste van hen krijgen zelfs nooit informatie over veilige seks.

De psychologische impact

Psychologische effecten van het misbruik zijn minder duidelijk te analyseren, maar volgen de kinderen voor de rest van hun leven.

Kinderen die misbruikt werden spreken vaak over gevoelens van schaamte, schuld en lijden aan een negatief zelfbeeld. Sommigen vinden niet eens dat ze het waard zijn om gered te worden. Er zijn ook kinderen die lijden aan stigmatisatie of de kennis dat ze werden verraadde door iemand die ze vertrouwde; anderen, leiden van nachtmerries, slapeloosheid, hopeloosheid en depressies – reactie die gelijkaardig zijn aan die slachtoffers van martelingen. Om er mee om te gaan, proberen sommige kinderen zelfmoord te plegen of grijpen ze naar drugs.

Sommige anderen, geven de voorkeur aan een vervormd beeld te geven van de echte situatie, door te verzekeren dat ze zelf kozen voor prostitutie en dat hun pooier echt een geliefde is die hen tegenhoudt hun familie te helpen.

Rehabilitatie en zorg

Het rehabilitatie kan worden gedefinieerd als de terugkeer naar de vorige toestand. In deze zaak, bedoelt men het mogelijk maken voor een kind om vrij te zijn van fysieke en psychologische gevolgen van hun misbruik. Rehabilitatie kind-slachtoffers van commerciële seksuele exploitatie is een complex, lang, intens en moeilijk proces.

Het wordt gezegd dat heel weinig rehabilitatie-programma’s als een succes zijn gerapporteerd, maar als het succes van een programma is dat een kind werd “gered” uit de prostitutie en terug naar een “normaal” leven werd gebracht, kan men nog veel teleurstellingen vrezen.

Veel kinderen die slachtoffer worden van seksuele exploitatie voor commerciële doeleinden blijven werken of keren terug in de seks industrie. Zelfs na intensieve psychologische rehabilitatie, 15-20% van de kinderen keren terug naar CSEC.