Er zijn veel onderling gerelateerde, complexe factoren die direct of indirect bijdragen tot de commerciële seksuele exploitatie van kinderen. Sociale en economische omstandigheden veroorzaken dat sommige kinderen kwetsbaarder zijn dan anderen. Alhoewel, de vraag van instemming is irrelevant wanneer we spreken over de seksuele uitbuiting van kinderen ("kind" refereert naar een individu onder 18 jaar zoals erkend door de VN Conventie van de Rechten van het Kind). Het zijn veeleer sociale en economische factoren die de beslissingen van kinderen kunnen beïnvloeden en vormen.

Corruptie en gebrek aan ondersteuning

Corruptie en gebrekkige wetten dragen bij aan de groei van seksuele commerciële uitbuiting van kinderen. Misdadigers worden niet aansprakelijk gehouden wanneer de wetten niet degelijk warden geïmplementeerd. Terwijl niet alle wetshandhavers corrupt zijn, er is bewijs van immoreel gedrag binnen politiekorpsen. Ofwel is het de politie zelf die seksueel misbruiken, door het aanbod van gratus services aan te nemen van een bordeelhouder in ruil voor hun stilzwijgen, of door gewoonweg niet te handelen. Als een overheidssysteem zwak is en wetshandhavers corrupt zijn, laten ze georganiseerde misdaadgroepen verder gaan met de seksuele commerciële uitbuiting van kinderen.

Zoals met de meeste illegaal activiteiten, is het moeilijk om een algemene reikwijdte van corruptie te determineren. Mensenhandelaars kunnen enkele grenscontroleurs omkopen en sommige politieagenten zullen aanbiedingen van gratis services in ruil voor stilzwijgen aannemen van bordeelhouders. We moeten hier zeker en vast vermelden dat niet alle politieagenten en wetshandhavers corrupt zijn. Ook al groeit het Europees legaal kader in verband met de strijd tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, lidstaten moeten dit nog steeds correct implementeren in hun nationale wetgeving.

 

Sociale factoren

Sociale factoren spelen een grote rol in de oorzaken van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Armoede, gebrek aan onderwijs, en werkloosheid kunnen allemaal bijdragen. In sommige zaken, worden kinderen verkocht door hun familie of worden geleid door de valse belofte dat ze geld zullen verdienen. In andere zaken, hebben personen het gevoel dat ze geen andere opties hebben om geld te verdienen en kiezen voor seks-werk. Het kan ook zijn dat er geen ondersteuningssystemen zijn voor het kind, wat hen kwetsbaar maakt voor seksueel misbruikers.

Geslacht en culturele geloven die jonge vrouwen en meisjes onderwaarderen kan ook leiden tot seksuele uitbuiting. Deze ingesteldheden zorgen ervoor dat meisjes zich onderdanig voelen en zullen toegeven aan misbruik.

Onstabiele gemeenschappen met oorlog en gewapende conflicten kan ervoor zorgen dat de bevolking kwetsbaar is en maakt het gemakkelijker voor kinderen om seksueel misbruikt te worden.

Er is ook een groeiende trend die gelinkt wordt aan de mentaliteit van de consumenten dat jongeren aanmoedigt om seksuele gunsten te verlenen in ruik voor geld of goederen, zoals gsm’s, kleren, enz.

 

Globalisatie

De cross-culturele uitwisseling van ideeën en waarden zorgt voor de integratie van veelvuldige gemeenschappen. Reizen is veel minder duur tegenwoordig en gemakkelijk toegankelijk. De snelle en globale groei van de toerisme-industrie maakt luchttaksen vergelijkbaar toegankelijker naar nieuwe bestemmingen. Misbruikers maken gebruik van de faciliteiten die aangeboden worden door reismaatschappijen. De economie van sommige landen is meer en meer gebaseerd op toerisme, dit maakt soms de seksuele uitbuiting van kinderen door toeristen een getolereerde zaak.

 

Nieuwe Technologieën

Nieuwe technologieën hebben commerciële seksuele uitbuiting van kinderen gefaciliteerd, zoals:

  • Productie, verspreiding en gebruik van materiaal dat seksueel kindermisbruik voorstelt.
  • Online benaderingen of ‘grooming’ (kinderen hun vertrouwen verzekern om hen in een situatie te lokken waar ze zullen worden misbruikt).
  • Bloodstelling aan materiaal dat psychologische schade kan aanrichten of kan leiden tot fysieke schade.
  • ‘Stalking’ en intimidatie, waaronder pesten.

Het online misbruik leidt tot serieuze consequenties voor de slachtoffers. Een foto gepost online zal blijven bestaan en elke keer deze bekeken worden is een nieuwe situatie van kindermisbruik.

 

De vraag

Commerciële seksuele uitbuiting van kinderen is een bedrijf van aanbod en vraag. Zonder de vraag, is er geen aanbod. Media en culturen kunnen de aankoop van commerciële seks normaliseren. Deze acties worden dan sociaal aanvaardt en kunnen bijdragen tot het vergroten van de markt van commerciële seks met kinderen. Gemakkelijke bereikbaarheid tot materiaal van misbruik van kinderen kan ook zowel het aanbod als de vraag verhogen.