Verschillende individuen en groepen nemen deel aan de commerciële seksuele uitbuiting van de kinderen. Naast misbruikers van kinderen, kunnen we ook familieleden, gemeenschapsleden, private sectoren en georganiseerde criminele groepen vinden.

Seksuele misbruikers van kinderen

Seksuele misbruikers van kinderen komen van alle achtergronden en van alle standen. Ze kunnen gevonden worden in elk beroep en elk land. Het gaat om heteroseksuelen of homoseksuelen, en ondanks de meerderheid van de daders mannelijk zijn, zijn er ook vrouwelijke daders.

Onder de seksuele misbruikers van kinderen die in contact komen met kinderen, zijn er twee categorieën:

  • De preferentiële misbruikers: mensen die een duidelijke seksuele voorkeur hebben en bewust op zoek gaan naar seksuele contacten met minderjarigen;
  • De situationele misbruikers: mensen die geen uitgesproken seksuele voorkeur hebben, maar zich engageren in seks met kinderen omdat de mogelijkheid er is.. Zij zien geen kind, maar een prostitué. Het trekt hen aan omwille van de nieuwe ervaring, de “financiële assistentie” aan kinderen of de anonimiteit, enz… Deze argumenten worden gebruikt om hun acties te rechtvaardigen.

Gezins- en familieleden

Meestal, vinden we aan het begin het bedrog en de misleiding. Alhoewel, sommige ouders verkopen bewust hun kinderen aan bordeelhouders of mensenhandelaars. Armoede kan hier verantwoordelijk voor zijn, maar andere factoren kunnen eveneens zijn het gebrek aan stabiliteit binnen de familie, het gebruik van drugs, de nood om incest binnen de familie te verbergen, of  discriminatie tegenover kleine meisjes en winzucht.

Bovendien, verdere leden van de familie, neven of tantes, vrienden of buren kunnen worden omgekocht om, in naam van de verkopers, kinderen te overtuigen om in de prostitutie te gaan of hen van hun huis weglokken.

Hoofden van de gemeenschap

In bepaalde landen, zijn de hoofden van de gemeenschap en sommige andere influentierijke personen in het dorp rechtstreeks betrokken, direct of indirect. Deze mensen, die een belangrijke rol hebben, zijn zich bewust van de wervers in hun dorp of stad en laten hen begaan in ruil voor een deel van de opbrengst.

Leden van de private sector

Een groot deel van de seksuele handel van de kinderen is georganiseerd in etablissementen zoals restaurants, karaoke, clubs, cafés, massagesalons, evenals in hotels en private appartementen. “De wervers” zijn vaak vroegere seksuele werknemers. Eenmaal ze zijn toegetreden tot de sekshandel, enkele kinderen onder hun dwang hebben of pooiers (die werknemers van bovenstaande instituties kunnen zijn, of touroperators of taxi chauffeurs), terwijl andere onafhankelijk zijn.

Deze actoren kunnen directe tussenpersonen zijn in de exploitatie van kinderen maar ze kunnen ook participeren in de exploitatie van kinderen door de situatie van CSEC te negeren. 

Georganiseerde misdaad groepen

Het is steeds duidelijker dat georganiseerde misdaad groepen in activiteiten werkzaam zijn van pooiers, het rekruteren en het oriënteren naar seksuele uitbuiting van kwetsbare jonge vrouwen en kinderen voor commerciële doeleinden en dit misbruik bestendigen.

De redenen zijn duidelijk: de winst is substantieel. Bijvoorbeeld, er is uitgerekend dat de handel die geassocieerd is met prostitutie, gecontroleerd en gereguleerd door sommige georganiseerde criminele groepen van de voormalige Sovjet Unie, kan tellen voor miljoenen dollars, en dat enkel voor Israël.

Criminele netwerken zijn gekend om intimidatie en geweld te gebruiken als middelen om controle te houden over hun slachtoffers, als over zij die proberen om dit probleem aan te kaarten.