CONCRETE PROJECTEN TEN DIENSTE VAN KINDEREN

Acties op het veld zijn gericht op het verbeteren van de identificatie en de ondersteuning van slachtoffers.