Seksuele Uitbuiting Van KinderenSeksuele uitbuiting van kinderen

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind beschermt kinderen volgens artikel 34 tegen « alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik », met name uitbuiting van kinderen «in de prostitutie of andere onwettige seksuele praktijken» alsook de uitbuiting van kinderen « in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal».

Het concept van seksuele uitbuiting van kinderen wordt vooral gekenmerkt door het onderliggende begrip van compensatie (geld, geschenken, eten, de belofte van een betere toekomst …). De seksuele uitbuiting van kinderen kan zich op verschillende manieren uiten (prostitutie, pornografie, mensenhandel…). De kinderen worden zo gereduceerd tot goederen en seksuele objecten.

Voor meer informatie over de terminologie en betekenis kunt u de Terminologiegids raadplegen.

Wat zegt de wet?

Volgens artikel 1 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind betekent het woord kind « ieder mens jonger dan achttien jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid eerder wordt bereikt. ».

België beschikt over een arsenaal van wetten om de verschillende vormen van seksuele uitbuiting van kinderen te vervolgen en te bestraffen, zoals aanzetting tot ontucht (art.379, 380 en volgende van het Belgisch Strafwetboek), online grooming (art.377 quater, art. 433 bis), de productie/verspreiding van kinderpornografie (art.383 bis) en mensenhandel (art.433 quinquies). De wet veroordeelt ook praktijken die kunnen leiden tot seksuele uitbuiting van kinderen zoals genitale verminking (art.409), aanranding van de eerbaarheid (art.372) en verkrachting (art.375).

Het is echter nog steeds moeilijk om een juist cijfer op het aantal slachtoffers te plakken: het huidige cijfer is een « vaag cijfer» omdat de identificatie en de toegang tot Justitie uiterst complex blijven.

Voor meer informatie: Q&A ECPAT International over de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen.

En hoe zit het met misdrijven die in het buitenland zijn gepleegd?

In 1995 heeft België een wet goedgekeurd  die het gemakkelijker maakt om daders die kinderen in het buitenland seksueel misbruikt hebben te vervolgen. Met deze wet kan iedereen die zich op Belgisch grondgebied bevindt en die kinderen seksueel misbruikt heeft in het buitenland, worden vervolgd ongeacht de nationaliteit van het slachtoffer en de dader.

Voor meer informatie verwijzen we naar de studie van ECPAT België Bestrijding van straffeloosheid voor daders van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland – Wat is de impact van de Belgische extraterritoriale wetgeving?, evenals ECPAT International’s  Wereldwijde Studie over seksuele uitbuiting van kinderen en toerisme.


Maak het verschil


DOE EEN DONATIE

Elke euro helpt kindslachtoffers te berschermen en voorkomt dat anderen slachtoffers worden. 

ECPAT IN UW LEGAAT 

U hebt de macht om hun leven te veranderen! Uw nalatenschap zal het verschill maken! 

CONTACTEER ONS 

 Wilt u zich engageren voor ECPAT? Informatie nodig? Wij staan ter uwer beschikking.