België heeft sinds 20 jaar wetgeving die de vervolging voor Belgische rechtbanken vergemakkelijkt van daders die feiten van seksueel misbruik van minderjarigen pleegden in het buitenland. Deze wetgeving is bedoeld om een sterk signaal te sturen naar zij die vandaag de dag “toeristische pedofielen” genoemd worden. Welke impact heeft deze wet dan in de praktijk? Hoeveel daders van zedenfeiten zijn effectief vervolgd? Wat waren de successen en hindernissen in de juridische procedures? En tot slot, volstaat één enkele wet? Deze elementen werden geanalyseerd in deze studie die toegankelijk werd gemaakt voor zowel professionelen als het grote publiek.

Het monitoring rapport van ECPAT België kijkt naar alle manifestaties van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen binnen het land, zoals kinderprostitutie, kinderpornografie en kinderhandel voor seksuele doeleinden. In België bestaat de seksuele uitbuiting van kinderen nog steeds en zowel buitenlandse als Belgische minderjarige worden uitgebuit door prostitutie, pornografie en handel.

Ondanks het vastgelegd wettelijk kader en de verplichtingen van de Belgische autoriteiten om seksuele uitbuiting van kinderen te beëindigen, kan er meer gedaan worden om kinderen beter te beschermen tegen deze verschrikkelijke misdaden. ECPAT’s verslag suggereert prioriteiten die dringend zijn om proactief vooruit te gaan in het nationaal gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen. Deze acties zijn onder andere: het aannemen van een nationaal plan van actie tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen; het verbeteren van de opleiding binnen de eerstelijnswerking die in contact komen met mogelijke slachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting van kinderen; verhogen van ondersteuning voor slachtoffers van seksuele uitbuiting en kinderhandel; en het verhogen van kinder- en jongerenparticipatie in het gevecht tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen.