Wettelijke vermeldingen

WETTELIJKE VERMELDINGEN

www.ecpat.be is een website van ECPAT België, met hoofdkantoor Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel.

AANSPRAKELIJKHEID

ECPAT België streeft naar een zo volledig, juist en actueel mogelijke inhoud van haar website. Voor mogelijke fouten of lacunes kan ECPAT België niet aansprakelijk worden gesteld. ECPAT België kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die aan deze site gelinkt zijn.
Heb jij fouten of lacunes ontdekt? Laat het ons weten via info@ecpat.be.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van deze website valt onder de bevoegdheid van de Belgische en internationale wetgeving betreffende intellectuele eigendom waaraan ECPAT Belgium onderworpen is. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief alle foto’s en illustraties. De reproductie van alles of een gedeelte van de website op eender welk medium of de commerciële exploitatie, zelfs gedeeltelijk, van de hierin weergegeven gegevens is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de uitgever, verantwoordelijke van de internetsite. Zo mag ook de inhoud van de website enkel gekopieerd, overgedragen, gepubliceerd, verspreid, bewerkt, hergebruikt of op andere websites, documenten of andere media geplaatst worden mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Alle intellectuele eigendomsrechten van de website, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen en octrooien zijn voorbehouden en hun gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar is strikt verboden. Niets op de site van ECPAT België verleent expliciet of impliciet enig recht op intellectuele eigendomsrechten.

Voor elk ander gebruik is de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van ECPAT België vereist. Gelieve ons dan ook te raadplegen voor elk ander gebruik.

PRIVACY

Gegevensverzameling

De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Belgische federale wetgeving en de Europese Richtlijn 95/46 van 24 oktober 1995. De persoonlijke gegevens van bezoekers die zich inschrijven, een formulier invullen of online doneren via www.ecpat.be worden in een database met vertrouwelijke gegevens opgeslagen.

Gebruik gegevens

Gegevens over de bezoekers: de gegevens die worden opgeslagen bij inschrijving op de Nieuwsbrief worden enkel gebruikt voor de verzending ervan naar de abonnee. De gegevens die worden opgeslagen bij het invullen van een contactformulier worden alleen in dat specifieke geval gebruikt, tenzij expliciet anders vermeld.

Gegevens over de schenkers: de gegevens die worden opgeslagen bij een donatie (online, via uw bank of bij de ondertekening van een Europese domiciliëring) worden opgeslagen in een databank met vertrouwelijke gegevens waarvan ECPAT België de enige eigenaar is. Deze gegevens worden enkel door ECPAT België gebruikt om u op de hoogte te houden van onze acties.

Gegevensoverdracht aan derden

ECPAT België vindt uw privéleven heel belangrijk et waarborgt dan ook de volledige vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

De gegevens van schenkers, abonnees van de Nieuwsbrief of om het even welke andere gebruiker van de website worden niet aan derden doorgegeven.

Online betalingen (inschrijvingen en donaties) gebeuren via de IT-dienst “DonorBox”. De informatie die door de “DonorBox” wordt verzameld, wordt enkel gebruikt voor het uitvoeren van online betalingstransacties die op deze website worden aangeboden. U kunt hun privacybepalingen raadplegen op hun website https://donorbox.org/.

Op onze servers implementeren we technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke identificeerbare gegevens en alle andere gegevens te beschermen. Deze maatregelen voorkomen ongeautoriseerde toegang, verlies of wijziging van de gegevens. Geen enkele server of gegevensoverdracht via internet is echter 100 procent veilig. Daarom is elke activiteit of communicatie die u op de site van ECPAT België maakt op eigen risico. Wij zijn verplicht u te informeren dat we de volledige geheimhouding van alle gegevens die u via internet uitwisselt in geen geval kunnen garanderen.

Cookies

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpagina server op uw harde schijf geplaatst wordt. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze worden individueel aan u toegewezen. De cookies op deze website kunnen alleen door deze site gelezen worden. Cookies hebben als belangrijkste functie het surfen te vergemakkelijken en u tijd te doen besparen. De meeste webbrowsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt echter altijd de browserinstellingen aanpassen om ze te weigeren.

Onze website kan cookies gebruiken om:

  • uw inloggegevens te onthouden. Zo hoeft u informatie die u al eens ingevuld hebt niet opnieuw in te vullen.
  • statistieken te maken over het surfgedrag op onze sites en onze sites eventueel aan te aan het gedrag van onze internetgebruikers.

Er zijn twee soorten cookies:

  • de eerste bewaart een bestand dat lang op uw computer kan blijven staan, zelfs nadat u hem uitschakelt. Deze cookies kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om u aan te geven dat de website geüpdatet werd sinds uw laatste bezoek aan de site.
  • de tweede heet « sessiecookie» : wanneer u een website bezoekt, worden sessiecookies tijdelijk opgeslagen op uw computer. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de taal die u op de website gekozen hebt, te identificeren. Sessiecookies blijven niet lang op uw computer staan, ze verdwijnen wanneer u uw internetbrowser sluit.

De meeste internetbrowsers kunt u zo instellen dat de browser cookies blokkeert, ze van de harde schijf verwijdert of u laat weten dat een webpagina cookies bevat voordat een cookie opgeslagen wordt. Het is echter goed mogelijk dat onze pagina’s zonder deze cookies niet goed werken.

Controle van uw persoonlijke gegevens

Volgens de wet hebt u recht op toegang tot informatie over uzelf, evenals recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U hebt dus op elk ogenblik de mogelijkheid om uw gegevens te raadplegen en deze indien nodig te laten corrigeren via info@ecpat.be.