12e Europees Forum voor de rechten van het kind

 

“Waar zijn we en waar willen we heen? “Dit waren de vragen die de 250 deelnemers uit heel Europa gedurende 2 dagen (3 en 4 april) begeleidden. Doel: een betere bescherming van de rechten van het kind.  ECPAT België is verheugd dat er specifieke aandacht is besteed aan de deelname van kinderen, met name in de strijd tegen seksuele uitbuiting.

Déclic nodigt zich uit in Namen

Echte professionals! Op 29 maart hebben de 20 door ECPAT België opgeleide leerlingen een workshop over online veiligheid voor de rest van de school geleid. Activiteiten ondernemen met een sterke boodschap. We spraken over cyberpesten, intieme ruimte, sexting, privacy, maar ook hoe je je instellingen op sociale netwerken kunt beveiligen. Hartelijk dank aan de instelling van de Notre-Dame in Namen voor de goedkeuring van het project Déclic.

 

 

Help kinderen die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en maak kans om een prijs te winnen!

Toerisme heeft veel positieve effecten op de samenleving, zoals het scheppen van banen of het stimuleren van de economie. Helaas zijn er ook negatieve effecten, zoals de seksuele uitbuiting van kinderen. Kinderen hebben het recht om beschermd te worden en we moeten actie ondernemen om hen te beschermen.

ECPAT België neemt deel aan een studie georganiseerd door ECPAT Nederland en de Universiteit Leiden. Er is een vragenlijst opgesteld voor mensen die naar het buitenland reizen, voor werk of vakantie. Wij nodigen u uit om onze enquête in het Frans : https://bit.ly/2XrjsIM  of Nederlands: https://bit.ly/2IBPT3T in te vullen.

Lees meer

ECPAT Europa Regionaal overleg

Hoe kan de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen tot een prioriteit voor de Europese Unie worden gemaakt? Hoe kan de samenwerking tussen ECPAT-groepen in Europa worden versterkt?

Op 4 en 5 maart 2019 zijn Europese ECPAT-groepen in Berlijn bijeengekomen om doeltreffende strategieën te ontwikkelen om een einde te maken aan de seksuele uitbuiting van kinderen.

Lees meer

Waarom we het lied opgedragen aan tienerpooier Moreno afkeuren

’Iedereen verdient een tweede kans’’

’Gepakt door het systeem

’’ (Fragment uit het liedje Amigo, van de rapper Soufiane)

Begin 2019 zorgde het liedje ‘’Amigo’’ van de rapper Soufiane Eddyani voor veel ophef. De reden hiervoor was dat hij zijn vriend-rapper Moreno verdedigde, volgens hem een slachtoffer van ‘’het systeem’’.  Blijkt echter dat die vriend een recividerende tienerpooier is.

Eind 2015 kwam Moreno in het vizier van de politie en in de gevangenis geplaatst. Hij kreeg een enkelband, die hij kort nadien doorknipt. In 2016 wordt hij veroordeeld voor 6 jaar cel effectief voor het aanzetten van een vijftienjarig meisje tot prostitutie. Na één derde van zijn straf mag hij terug met een enkelband naar huis. Hij is slordig in zijn bewijsstukken en wordt opnieuw naar de gevangenis gestuurd. Op dit moment is moreno opnieuw thuis, met een enkelband.

Lees meer

Toerismebeurs, Luik

Van 14 tot 17 februari 2019 was ECPAT België verheugd om een stand te hebben op het Salon Vert Bleu Soleil (Luik), de Luikse beurs voor vakantie, toerisme en vrije tijd.

Tijdens deze vier dagen werden enkele honderden bezoekers op de hoogte gebracht van het bestaan van de “Ik zeg STOP! ” campagne. Dit is een manier om gevallen van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland te melden. Bij deze gelegenheid vertelden verschillende reizigers ons dat ze door bepaalde situaties in het buitenland in twijfel waren getrokken. Ze namen de flyer “Ik zeg STOP! ” en bedankten ons voor ons werk.

ECPAT België benaderde ook een dertigtal toeristische operatoren (hotels, campings, touroperators, reisbureaus) en verkreeg nieuwe distributiekanalen voor de campagne.

(Dé)clic is van start gegaan

Herinnert u zich nog de crowdfunding van afgelopen juni? Dankzij uw steun heeft ECPAT België zijn activiteiten op het gebied van online veiligheid voor jongeren nieuw leven ingeblazen.

Op 12 februari hebben we met 20 leerlingen uit het secundair onderwijs (Zusters van de Notre-Dame School, Namen) een workshop van één ochtend georganiseerd.

Door middel van leuke activiteiten hebben we samen nagedacht over de risico’s van nieuwe technologieën, hoe je je privacy kunt beschermen, vooral op snapchat/instagram, welke vragen je moet stellen voordat je een foto verstuurt, waar je hulp kunt zoeken als je slachtoffer bent van cyberpesten of sextortion. Leerlingen zullen nu nadenken over hoe ze al deze boodschappen kunnen overbrengen naar de rest van de school tijdens een workshop op 29 maart. En er zijn ideeën zijn al ideeën naar voren gebracht: we houden u op de hoogte!

Steigenberger Wiltcher’s Training

Een andere partner in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen!  Op 22 januari hebben we het personeel van dit prestigieuze hotel in Brussel opgeleid om situaties die verdacht worden van seksuele uitbuiting van kinderen of gedwongen prostitutie op te sporen en erop te reageren.

Zoals gebruikelijk was de training gericht op concrete en participatieve activiteiten, zoals rollenspellen, om de reflexen van de deelnemers zo goed mogelijk te verankeren.  Zeer snel opnieuw te doen

Luisteren naar slachtoffers van seksueel misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik worden geconfronteerd met veel obstakels voor de handhaving van hun rechten, maar hebben zelden de kans om zich uit te drukken. Het is echter belangrijk om te luisteren naar de stem van de overlevenden om de bestaande beschermingssystemen te verbeteren en de slachtoffers beter te ondersteunen.

Ter gelegenheid van de Europese Dag voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik organiseerden ECPAT België en de FOD Justitie op 16 november 2018 samen een rondetafelconferentie met volwassen slachtoffers, politie en rechters.

Lees meer

Verkrachting zonder fysiek contact, is het strafbaar bij wet?

Ja, in een arrest van 25 september jl. heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel een man veroordeeld wegens verkrachting van een minderjarige, zonder dat de auteur fysiek contact had gehad met zijn slachtoffer, waarbij het misbruik plaatsvond via een webcam. Een vonnis dat hopelijk een precedent schept omdat het het idee wegvaagt dat verkrachting niet “op afstand” kan worden gepleegd, zoals het geval is met nieuwe technologieën. Lees meer…