ECPAT Europa Regionaal overleg

Hoe kan de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen tot een prioriteit voor de Europese Unie worden gemaakt? Hoe kan de samenwerking tussen ECPAT-groepen in Europa worden versterkt?

Op 4 en 5 maart 2019 zijn Europese ECPAT-groepen in Berlijn bijeengekomen om doeltreffende strategieën te ontwikkelen om een einde te maken aan de seksuele uitbuiting van kinderen.

Als “Focal Point on the EU Institutions” werd ECPAT België gevraagd een presentatie te geven over advocacystrategieën. Vervolgens hebben we een overzicht gegeven van de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen op het niveau van de Europese Unie. Tot slot hebben we een workshop gefaciliteerd om de prioritaire thema’s en actiemethoden van het ECPAT-netwerk in de Europese belangenbehartiging te identificeren.

En nu aan de slag!