ECPAT International ontvangt de prijs “Crimes against Children” van INTERPOL

ECPAT Internationaal ontving de prestigieuze INTERPOL “Crimes against Children” prijs op de Europese Dag tegen seksueel misbruik. INTERPOL erkent de inspanningen van ECPAT om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en de slachtoffers te verdedigen.

Tijdens de prijsuitreiking bracht de ECPAT-directeur een hulde aan de 103 leden – waaronder ECPAT België. “Door middel van onderzoek, belangenbehartiging, het verlenen van directe diensten aan kinderen, bewustmaking en campagnes maken leden van het ECPAT-netwerk een positief verschil in het leven van kinderen.”

Ze voegde eraan toe “Vanwege het clandestiene karakter van seksuele uitbuiting van kinderen zijn betrouwbare gegevens moeilijk te verkrijgen. Niettemin weten we dat het aantal slachtoffers enorm is en dat deze kinderen vaak in stilte lijden.”