Ingeblikt !

Hoe verlopen politieverhoren en het therapeutisch verhoor van kindslachtoffers van mensenhandel? Waarom is de rol van de tolk zo belangrijk? In het kader van het CAPISCE-project kregen we de kans om Nadia Ounifi (coördinator bij de federale politie) en Charline Malaise (psycholoog bij Esperanto) te interviewen, die de aandachtspunten in hun werk met tolken toelichtten.

Het doel van het CAPISCE-project is het creëren van trainingsmodules voor tolken die minderjarige slachtoffers van mensenhandel bijstaan in interviews. Nadia Ounifi en Charline Malaise gaven meer uitleg over de centrale rol die tolken spelen bij het leveren van tolkdiensten die het recht van kinderen om gehoord en begrepen te worden zullen garanderen.

Nadia Ounifi legde in haar interview de protocollen uit die gebruikt worden in interviews met kinderen. Deze protocollen zijn opgesteld om de stem van het kind op een progressieve, respectvolle en niet-suggestieve manier te verzamelen. Het is essentieel dat de tolken op de hoogte zijn van deze protocollen om de vragen van de interviewers of de woorden van het geïnterviewde kind niet te verdraaien.

Charline Malaise legt uit dat een kind dat slachtoffer is van mensenhandel veel trauma’s kan oplopen die zich uiten in zijn of haar verbale en non-verbale houding. Om een kwalitatief goede tolkdienst te kunnen bieden, moeten de tolken zich bewust zijn van de gecompliceerde geschiedenis van het kindslachtoffer, zodat ze niet gedestabiliseerd raken tijdens de ondervragingen. Het is de verantwoordelijkheid van de psycholoog om de tolk voor te bereiden zodat hij of zij een empathische houding kan aannemen zonder overweldigd te worden door zijn of haar eigen emoties. 

Met dank aan Nadia en Charline voor het delen van hun expertise met ons!