Internationale dage tegen kinderarbeid: aandacht voor de ergste vorm

journee-mondiale-contre-le-travail-des-enfants-postSeksuele uitbuiting wordt door ILO gekenmerkt als de ergste vorm van kinderarbeid. UNICEF schat dat er jaarlijks 1,8 miljoen slachtoffer zijn van uitbuiting in de seksindustrie.

Kinderen die het slachtoffer zijn van de ergste vormen van arbeid zijn vaak geïsoleerd, zonder toegang tot hulp en zorg. Naast armoedebestrijding en verbeterde toegang tot onderwijs, is het essentieel om de slachtoffers van seksuele daders te identificeren en daders te vervolgen. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children for sexual purposes) heeft daarom in samenwerking met Interpol, Europol en nationale politie een online meldplatform gemaakt: www.reportchildsextourism.eu. Op dit platform kan elke getuige van een verdachte situatie melden aan politie autoriteiten van hun land. Voor België worden meldingen doorverwezen naar http://www.ikzegstop.be.

 

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »