Jonge Europese migranten onvoldoende beschermd

Op 5 maart werd in Brussel de conferentie van het MarioII project georganiseerd door Terre des Hommes en waarvan ECPAT België een partner is. De conferentie werd gepresenteerd door MEP Nathalie Griesbeck en bracht experten, NGO’s en leden van de Europese Unie samen.

Mario

Deze bijeenkomst gaf de mogelijkheid om de kwetsbaarheid van jonge Europese migranten aan te duiden en wees op leemten in de wetgeving en de bescherminssystemen. Er werden aanbevelingen gemaakt om de omstandigheden van deze jongeren te verbeteren, die ook zullen worden voorgesteld aan de Europese Commissie.

Kinderen in beweging Mario II onderzoekspublicaties

 

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »