Nieuwe studie: Vergelijking van Europese laagdrempelige meldingsmechanismen

,

Zijn de (inter)nationale meldingsmechanismen efficiënt voor het verzamelen van meldingen van seksuele uitbuiting van kinderen op het gebied van reizen en toerisme? Welke verbeteringen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de door reizigers verstrekte informatie kan worden gebruikt in onderzoeken en kan leiden tot vervolging?

ECPAT is verheugd de publicatie aan te kondigen van een nieuwe studie die tot doel heeft informatie te verzamelen en te vergelijken met betrekking tot het internationale meldingsplatform (dontlookaway.report) en de nationale rapportageportalen (Oostenrijk, België, Duitsland en Nederland).

De nationale meldingsplatforms werden geanalyseerd aan de hand van verschillende criteria: aantal meldingen per jaar, soort meldingen, landen waar vermoedelijke uitbuiting van kinderen heeft plaatsgevonden, aantal meldingen die hebben geleid tot politieonderzoeken/veroordelingen, meldingsformaat, behandeling van meldingen, terminologische richtlijnen (http://luxembourgguidelines.org/english-version/);

Op basis van de analyse van de meldingsportalen en interviews met professionals worden in dit vergelijkend onderzoek enkele internationale en nationale aanbevelingen geformuleerd.

  1. Creëer een specifieke app om geolokalisatie te kunnen gebruiken en te preregistreren (naam en contactgegevens), zodat mensen “ter plaatse” een rapport kunnen maken.
  2. De gebruikte terminologie moet worden bijgewerkt in overeenstemming met de Luxemburgse richtsnoeren,
  3. Verbeter de zichtbaarheid van de portalen door rekening te houden met de Google Ad Words tool.
  4. Er moeten sociale-mediacampagnes worden gelanceerd om de zichtbaarheid van de nationale portalen te vergroten, aangezien is bewezen dat de zichtbaarheid erdoor wordt vergroot.
  5. Er moet een memorandum of understanding worden ondertekend tussen de nationale politie en het laagdrempelige niveau (ten minste met de ECPAT-groepen).
  6. Er moet een systeem worden ontwikkeld om de categorisering en classificatie van rapporten te uniformeren.
  7. Verbeteren van de opleiding van het personeel in de behandeling van meldingen om meldingen efficiënter te maken en beter te reageren op inkomende meldingen. Dit zou ook de gegevensverzameling verbeteren.
  8. Voeg de mogelijkheid toe om foto’s te uploaden voor mensen die een potentiële situatie van seksuele uitbuiting van kinderen melden. Hoe nauwkeuriger en gedetailleerder de melding is, des te beter is het om een zaak te onderzoeken.