Strijden tegen straffeloosheid van de daders van seksueel misbruik van kinderen in het buitenland

België heeft sinds 20 jaar een wetgeving die vervolging via Belgische tribunalen vergemakkelijkt bij daders die feiten van seksueel misbruik van minderjarigen begingen in het buitenland. Als dit instrument de wil reflecteert om een sterk signaal te sturen naar zij die “toeristische pedofielen” genoemd worden, welke impact heeft deze wet dan werkelijk?

Hoeveel plegers van zedenfeiten zijn vervolgd? Wat waren de successen en obstakels in de beoogde juridische procedures? En tot slot, volstaat één enkele wet? Dit zijn onder meer de geanalyseerde elementen van deze studie, die toegankelijk wordt gemaakt voor professionelen en het grote publiek.