Berichten

Danielle Van Kerckhoven, administrator en de stichter van ECPAT België (links) & Caro van Eekelen, Hoofd van Operaties in ACCOR Hotel Services BeNeLux (rechts)

ECPAT België is verheugd de ondertekening door ACCOR België van de “Code of Conduct (gedragscode) voor de bescherming van kinderen tegen de seksuele commerciële uitbuiting in het toerisme” te kunnen aankondigen, het is een belangrijke stap op de dag voor de 25ste verjaardag van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. België wordt hierdoor het 37ste land waarbij de hotel groep deze verbinding aangaat. 

De strijd tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen vereist het engagement van alle sectoren die in contact komen met de slachtoffers of de potentiële misbruikers. De ACCOR groep is een grote speler in de toerisme industrie met 3600 hotels over de hele wereld. Voor vele jaren door deze Code werkend naast ECPAT Internationaal, heeft ACCOR besloten zijn verbinding te versterken door de Code te ondertekenen op het Belgische niveau.

De ondertekening markeert het begin van de invoering van de 6 criteria van de Code in België. Concreet, verbindt deze symbolische actie de hotel Groep om duidelijke procedures op te stellen om de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden en om zijn personeel op te leiden over de problematiek om het misbruik te kunnen vermijden en te rapporteren.

Vanaf januari, en in dichte samenwerking met ECPAT België, zal al het personeel worden opgeleid om te reageren wanneer ze geconfronteerd worden met een verdachte situatie bij een zaak ven seksuele uitbuiting van kinderen. “Niemand mag een geval van kindermisbruik laten passeren. Het is belangrijk dat elk personeelslid weet hoe hij/zij moet handelen bij een vermoeden” werd uitgelegd door Katlijn Declercq, Vice-voorzitster van ECPAT Internationaal. ACCOR België zal ook de reizigers met informatie moeten voorzien over de mogelijkheden om te rapporteren over verdachte zaken. De groep zal de gewaarwording verhogen bij zijn klanten over de nieuwe Ik zeg STOP! website en zal ECPAT’s documentatie verspreiden zodat zij weten wat te doen wanneer een verdachte situatie voorvalt.