Berichten

examen-periodique-universelDit is de belangrijkste conclusie van het rapport van ECPAT België voor de Universal Periodic Review uitgevoerd door het VN Bureau van de Hoge Commissie voor Mensenrechten.

Naast de harmonisering van de wetgeving met de internationale verdragen over kinderprostitutie en pornografie, zou België zijn inspanningen verhogen om kinderslachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting beter te identificeren en te beschermen.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Exact vijfentwintig jaar geleden werd het idee voor de campagne om ‘Kinderprostitutie is Asiatische toerisme te beëindigen’ gelanceerd in Chiang Mai, Thailand, met het doel om ‘seksuele uitbuiting van kinderen door toeristen te stoppen’.

25-Years_History

 

Vijfentwintig jaar later is deze campagne geëvolueerd naar een globaal netwerk van gemeenschapsorganisaties, nu gekend via het acroniem ECPAT, die vastbesloten zijn om een einde te maken aan de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen, met leden en filialen in 77 landen.

We zijn trots op de behaalde resultaten, maar we zijn ons ook bewust van de uitdagingen die nog komen. Dus een gelukkige verjaardag ECPAT Internationaal en de strijd gaat door!

Persbericht

 

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

LogoCRC25Vandaag vieren we de 25ste verjaardag van het Verdrag van de Verenigde Naties over de Rechten van het Kind. ECPAT België publiceert daarvoor een Global Monitoring Report on the Status of Action against Commercial Sexual Exploitation of Children in België.

Ondanks dat het Verdrag van de Rechten van het Kind het meest International geratificeerd verdrag is, blijven er veel uitdagingen, specifiek rond de bescherming en ondersteuning die gegeven wordt aan kinderslachtoffers.

Over de identificatie van de kinderslachtoffers, zouden professionelen systematisch moeten worden opgeleid en de mogelijkheid moet gegeven worden aan alle actoren die zouden in contact kunnen komen met jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting (CPAS, voogden, enz…). De participatie van kinderen zelf moet ook niet vergeten worden voor hun eigen preventie, wat een factor is om het succes de standvastigheid van deze activiteiten te verzekeren.

Ook al is de Belgische wetgeving dramatisch verbeterd tijdens de laatste 25 jaar, het is belangrijk om zeker te stellen dat de wetgevende teksten voldoende worden uitgevoerd en dat de politie en de juridische autoriteiten de nodige middelen vooropstelt om misdaden te vervolgen.

Voor verdere informatie, kan u onze analyse “La Convention pour les droits de l’enfant, 25 ans après : avancées et défis dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants” lezen (enkel in het Frans).

Persbericht

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

 

Danielle Van Kerckhoven, administrator en de stichter van ECPAT België (links) & Caro van Eekelen, Hoofd van Operaties in ACCOR Hotel Services BeNeLux (rechts)

ECPAT België is verheugd de ondertekening door ACCOR België van de “Code of Conduct (gedragscode) voor de bescherming van kinderen tegen de seksuele commerciële uitbuiting in het toerisme” te kunnen aankondigen, het is een belangrijke stap op de dag voor de 25ste verjaardag van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. België wordt hierdoor het 37ste land waarbij de hotel groep deze verbinding aangaat. 

De strijd tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen vereist het engagement van alle sectoren die in contact komen met de slachtoffers of de potentiële misbruikers. De ACCOR groep is een grote speler in de toerisme industrie met 3600 hotels over de hele wereld. Voor vele jaren door deze Code werkend naast ECPAT Internationaal, heeft ACCOR besloten zijn verbinding te versterken door de Code te ondertekenen op het Belgische niveau.

De ondertekening markeert het begin van de invoering van de 6 criteria van de Code in België. Concreet, verbindt deze symbolische actie de hotel Groep om duidelijke procedures op te stellen om de commerciële seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden en om zijn personeel op te leiden over de problematiek om het misbruik te kunnen vermijden en te rapporteren.

Vanaf januari, en in dichte samenwerking met ECPAT België, zal al het personeel worden opgeleid om te reageren wanneer ze geconfronteerd worden met een verdachte situatie bij een zaak ven seksuele uitbuiting van kinderen. “Niemand mag een geval van kindermisbruik laten passeren. Het is belangrijk dat elk personeelslid weet hoe hij/zij moet handelen bij een vermoeden” werd uitgelegd door Katlijn Declercq, Vice-voorzitster van ECPAT Internationaal. ACCOR België zal ook de reizigers met informatie moeten voorzien over de mogelijkheden om te rapporteren over verdachte zaken. De groep zal de gewaarwording verhogen bij zijn klanten over de nieuwe Ik zeg STOP! website en zal ECPAT’s documentatie verspreiden zodat zij weten wat te doen wanneer een verdachte situatie voorvalt.