Berichten

examen-periodique-universelDit is de belangrijkste conclusie van het rapport van ECPAT België voor de Universal Periodic Review uitgevoerd door het VN Bureau van de Hoge Commissie voor Mensenrechten.

Naast de harmonisering van de wetgeving met de internationale verdragen over kinderprostitutie en pornografie, zou België zijn inspanningen verhogen om kinderslachtoffers van commerciële seksuele uitbuiting beter te identificeren en te beschermen.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

LogoCRC25Vandaag vieren we de 25ste verjaardag van het Verdrag van de Verenigde Naties over de Rechten van het Kind. ECPAT België publiceert daarvoor een Global Monitoring Report on the Status of Action against Commercial Sexual Exploitation of Children in België.

Ondanks dat het Verdrag van de Rechten van het Kind het meest International geratificeerd verdrag is, blijven er veel uitdagingen, specifiek rond de bescherming en ondersteuning die gegeven wordt aan kinderslachtoffers.

Over de identificatie van de kinderslachtoffers, zouden professionelen systematisch moeten worden opgeleid en de mogelijkheid moet gegeven worden aan alle actoren die zouden in contact kunnen komen met jonge slachtoffers van seksuele uitbuiting (CPAS, voogden, enz…). De participatie van kinderen zelf moet ook niet vergeten worden voor hun eigen preventie, wat een factor is om het succes de standvastigheid van deze activiteiten te verzekeren.

Ook al is de Belgische wetgeving dramatisch verbeterd tijdens de laatste 25 jaar, het is belangrijk om zeker te stellen dat de wetgevende teksten voldoende worden uitgevoerd en dat de politie en de juridische autoriteiten de nodige middelen vooropstelt om misdaden te vervolgen.

Voor verdere informatie, kan u onze analyse “La Convention pour les droits de l’enfant, 25 ans après : avancées et défis dans la lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants” lezen (enkel in het Frans).

Persbericht

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »