Berichten

In het kader van het project ReACT, heeft ECPAT België drie opleidingen georganiseerd voor voogden van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen, zo dat ze sneller en beter de potentiële slachtoffers kunnen identificeren en begeleiden.

Ongeveer 90 voogden en professionals actief in de strijd tegen mensenhandel waren aanwezig.

In uitzicht van het succes, nieuwe opleidingen zullen gegeven worden in de komende maanden in samenwerking met onze partners: de Dienst voogdij, de Dienst vreemdelingenzaken, Caritas International België evenals de centra voor (minderjarigen) slachtoffers van mensenhandel.