Wat kunt u doen in geval van vermoeden?

De procedure “mensenhandel”

In België kunnen slachtoffers van mensenhandel en slachtoffers van verzwarende omstandigheden van mensensmokkel genieten van een speciale begeleiding en beschermingsprocedure (Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, 1980).

Drie luiken

Die procedure omvat 3 luiken

  1. het humanitaire luik: opvang en ondersteuning om de integratie in België of in het land van herkomst te vergemakkelijken
  2. het administratieve luik: stappen om eventueel verblijfsdocumenten van onbeperkte duur in België te verkrijgen
  3. het juridische luik: gerechtelijke procedure waarin de daders uiteindelijk zullen worden vervolgd/ veroordeeld. Erkend worden als slachtoffer van mensenhandel maakt het mogelijk om schadevergoeding te eisen voor de geleden schade.

Om toegang te krijgen tot deze procedure moet het slachtoffer aan drie voorwaarden voldoen:

  1. geen contact meer hebben met de daders van de uitbuiting .
  2. begeleid worden door een opvangcentrum voor slachtoffers van mensenhandel.
  3. samenwerken met justitie en politie.

Slechts ongeveer tien kinderen profiteren jaarlijks van deze procedure, vooral omdat veel potentiële slachtoffers niet als zodanig worden geïdentificeerd of niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.

Neem bij vermoeden contact op met een van de drie gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel.

  1. PAG-ASA: Rue des Alexiens, 16 1000 Brussel Tel. 02 511 64 64
  2. Sürya: Rue Rouveroy 2 4000 Liège Tel. 04 232 40 30
  3. Payoke: Leguit 4 2000 Antwerpen Tel. 03 201 16 90

ANDERE NUTTIGE CONTACTEN

Esperanto : contact@esperantomena.org Tel. 0473 40 00 66

Centrum voor minderjarigen slachtoffers van mensenhandel (Wallonië)

Minor-Ndako : info@minor-ndako.be  Tel. 02 503.56.29

Opvangcentrum voor niet-begeleide buitenlandse minderjarigen, inclusief slachtoffers van mensenhandel (Vlaanderen)

Informatie nodig over de zorg (psychologisch, sociaal, juridisch) van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen?

Dienst Voogdij

voogdij@just.fgov.be – 078 15 43 24
Om een niet-begeleide minderjarige vreemdeling te melden (7 dagen op 7, 24 uur op 24)
Om informatie over de zorg (psychologisch, sociaal, juridisch) van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen te hebben