Wereld Dag tegen Mensenhandel

Ongeveer 30% van de slachtoffers van mensenhandel zijn kinderen. Preventie is absoluut noodzakelijk om te vermijden dat kinderen slachtoffers van mensenhandel worden. In maart heeft ECPAT België een brochure gemaakt om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen over hun rechten te informeren. De brochure is ter beschikking van iedereen. Samen tegen mensenhandel!

Blue Heart Campaign