30 jaar strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen

Vandaag vieren we 30 jaar ECPAT. Wat begon als een campagne van een kleine groep mensen ter bestrijding van kinderprostitutie in Azië is nu het grootste netwerk ter wereld tegen de seksuele uitbuiting van kinderen, met 118 lidorganisaties in 102 landen. Dit is een gelegenheid om de acties van het ECPAT-netwerk in de verf te zetten.

Waar het allemaal begon

Het was aan het einde van de Vietnamoorlog in 1975 dat het toerisme zich in Azië begon te ontwikkelen. Al snel kwamen veel gevallen van seksuele uitbuiting van kinderen aan het licht. In 1987 veroorzaakte de dood van Rosario, een Filippijns meisje, een bijzondere publieke verontwaardiging. Na te zijn gemarteld door een Oostenrijkse arts en seksueel te zijn uitgebuit, stierf het meisje op 12-jarige leeftijd als gevolg van een vibrator die 7 maanden lang in haar was blijven steken.

Ron O’Grady werd zich voor het eerst bewust van de omvang van omvang van de kinderuitbuiting op een toerismebeurs in 1990. Geschokt en verontwaardigd door het groeiende aantal toeristen die reizen om kinderen seksueel uit te buiten, hebben Ron en andere activisten in augustus 1990 de ECPAT-campagne End Child Prostitution in Asian Tourism opgezet.           

Geleidelijk aan verzamelde ECPAT nieuwe leden en werkte het samen met verschillende actoren (regeringen, rechtshandhaving, bedrijven en VN-agentschappen) in de strijd tegen de seksuele uitbuiting van kinderen. Voor ECPAT is samenwerking altijd een belangrijk onderdeel geweest van het netwerk.

Online seksuele uitbuiting van kinderen: een nieuwe uitdaging voor het ECPAT-netwerk

Sinds 1998 heeft de ontwikkeling van het internet een sterke invloed gehad op de seksuele uitbuiting van kinderen en daarmee ook op het werk van ECPAT. De nieuwe technologieën maken het namelijk niet alleen mogelijk om snel materiaal over kindermisbruik te delen en te bekijken, maar vergemakkelijken ook het contact tussen seksuele roofdieren en kinderen.

Online seksuele uitbuiting is een belangrijke kwestie bij de bescherming van kinderen en het ECPAT-netwerk heeft talrijke pleitbezorgingsacties ondernomen om de bescherming van kinderen in de wet te versterken. De leden van ECPAT hebben ook opleidings- en bewustmakingsactiviteiten opgezet voor professionals uit de toeristische sector en jongeren om hen de instrumenten te geven om zich te beschermen. In het bijzonder heeft ECPAT België het project (Dé)clic opgezet, een project over online veiligheid door en voor jongeren.

Hoewel we erg trots zijn op wat er de afgelopen 30 jaar is bereikt, is de seksuele uitbuiting van kinderen nog lang niet uitgeroeid. Daarom moeten we blijven samenwerken om elk kind te beschermen.

Beozoek de website van ECPAT International om de details van de geschiedenis van ECPAT to ontdekken.

Wilt u de acties van het ECPAT-netwerk in België ondersteunen?  – Doe een gift