ECPAT België, Missing Children Europe en eNACSO hebben samen een rapport gepubliceerd waarin ze evalueren de uitvoering van de ‘Europese richtlijn ter bevordering van bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie” (Richtlijn 2011/93/EU) in 27 lidstaten van de Europese Unie.

Together against sexual exploitation of children

ECPAT heeft de analyse van extraterritorialiteit en bijstand aan slachtoffers gecoördineerd. De uitkomst daarvan wordt gepresenteerd tijdens in workshop in Brussel in april 2015 voor de vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese instellingen.

Uit studies blijkt dat tussen 10% en 20% van kinderen in Europa seksueel misbruikt worden in de loop van hun kinderjaren. Dit verschijnsel komt nog heel vaak voor en sommigen vormen van seksueel geweld zijn steeds zorgwekkender. Zo is het mogelijk, dankzij het Internet, om een kind te ‘groomen’ of een filmpje van pedopornografische aard te verspreiden. Kinderen die op zulke filmpjes voorkomen zijn steeds jonger en de afbeeldingen zijn steeds gewelddadiger.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Welke bescherming krijgen kinderen in België tegen commerciele seksuele uitbuiting? Wat zijn de mogelijke verberteringen?

Capture d’écran 2015-09-02 à 12.19.59

De stand van de zaken die door ECPAT België wordt geschreven is nu beschikbaar in het Engels.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Tijdens de vorige vergaderingen stonden de planning eb de opzet van de jaarlijkse update van het Alternatief Rapport meermaals op de agenda.

Het secretariaat bundelde de voorbije maanden, in nauwe samenwerking met de NGO’s, de belangrijkste nieuwe informatie sinds 2010. Eind december 2013 werd deze informatie voor elk hoofdstuk van het Alternatief Rapport gefinaliseerd in een handig overzichtsdocument.

Deze updates zijn sinds februari ook raadpleegbaar via onze website www.kinderrechtencoalitie.be.

(Ga naar: Publicaties – Alternatieve Rapporten of klik hier op voor de rechtstreekse link naar de updates Alternatief Rapport 2010)

Zo kunnen het middenveld, beleidsmakers en individuele geïnteresseerden te weten komen wat er sinds 2010 veranderen is in ons land inzake kinderrechtengerelateerde thema’s.

Neem gerust een kijkje!