De Europese vluchtelingen en migrantencrisis duurt ondertussen al bijna drie jaar. Steeds vaker spelen kinderen een prominentere rol in deze crisis en zijn de gevolgen op hun leven ingrijpender. Tussen januari en september 2016 hebben meer dan 664 500 kinderen asiel aangevraagd in Europa. Dit jaar zijn negen op de tien kinderen die aankomen in Italië niet-begeleid. In Griekenland verblijven 23 000 kinderen in onzekerheid, hun toekomst staat op het spel en hun opleiding is onderbroken.

EU-instellingen en lidstaten moeten meer ondernemen om de minderjarige vluchtelingen en migranten te beschermen. Om deze reden werd er op 29 november een verklaring ondertekend door 78 organisaties, inclusief ECPAT België, om het Tiende Europese Forum over de rechten van het Kind in Brussel in te luiden. De 78 deelnemende organisaties hebben 7 prioritaire acties geïdentificeerd om heden minderjarige vluchtelingen en migranten te beschermen en om hen te begeleiden naar de toekomst toe.

 

MENA_UNICEF

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Sinds 2010 krijgt ECPAT de steun van de touroperator TUI Belgium in haar “Ik zeg STOP!” campagne die seksuele uitbuiting van kinderen in reizen en toerisme bestrijdt. Voor de eerste keer wordt ECPAT officieel opgenomen in het jaarverslag van TUI Belgium.  Deze samenwerking is een goed voorbeeld van de uitwisseling van goede praktijken tussen de toeristische sector en NGO’s. Reizigers en medewerkers van de reisindustrie worden getraind om seksuele uitbuiting te bestrijden en om tips te geven waar de politie mee aan de slag kan.

Ik zeg STOP TUI

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Tijdens de vorige vergaderingen stonden de planning eb de opzet van de jaarlijkse update van het Alternatief Rapport meermaals op de agenda.

Het secretariaat bundelde de voorbije maanden, in nauwe samenwerking met de NGO’s, de belangrijkste nieuwe informatie sinds 2010. Eind december 2013 werd deze informatie voor elk hoofdstuk van het Alternatief Rapport gefinaliseerd in een handig overzichtsdocument.

Deze updates zijn sinds februari ook raadpleegbaar via onze website www.kinderrechtencoalitie.be.

(Ga naar: Publicaties – Alternatieve Rapporten of klik hier op voor de rechtstreekse link naar de updates Alternatief Rapport 2010)

Zo kunnen het middenveld, beleidsmakers en individuele geïnteresseerden te weten komen wat er sinds 2010 veranderen is in ons land inzake kinderrechtengerelateerde thema’s.

Neem gerust een kijkje!