789801Het artikel vertrekt van de cijfers van het onderzoek van Laura Vandenbosch aan de Leuven School for Mass Communication Research (KU Leuven), dat stelt dat in Vlaanderen:

 

 

–       63% van de jongens van 12-13 jaar naar porno kijkt, 4,7% meisjes

–       71% van de jongens van 14-15 jaar naar porno kijkt, 16,2% meisjes

–       83% van de jongens van 16-17 jaar naar porno kijkt, 12,6% meisjes

Dit zijn geen uitzonderlijk cijfers, maar ze roepen uiteraard wel enkele vragen op. In het artikel stelt met de vraag of we ons hier zorgen over moeten maken, of het veelvuldig bekijken van porno een schadelijke invloed kan hebben op de jeugd. In het Groot-Brittannië werd er hevig gereageerd en is er nu een automatische pornofilter geplaatst op alle computers. Deze reactie lijkt echter te hevig.

Alexander Witplas, woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie nuanceerde deze vragen. Hij stelt dat het heel normaal is dat jongeren nieuwsgierig zijn en dus naar porno kijken; ze moeten hier niet worden van afgeschermd, maar jongeren moeten weerbaar gemaakt worden en ze moeten aangeleerd worden om ermee om te gaan.

In een onderzoek van het Nederlands Rutgers WPF, gaven de jongeren toe dat ze vooral naar opwinding zochten bij het kijken van porno, maar dat het ook gezien wordt als informatiebron. Al zijn de jongeren er zich ook van bewust dat het niet realistisch is. De eventuele negatieve invloeden van het kijken naar porno, moeten dan ook voldoende geneutraliseerd worden door andere informatiebronnen; door te kunnen praten over seks. Het klopt wel dat porno door het Internet heel toegankelijk is, maar uit onderzoek blijkt dat de Vlaamse jongeren over het algemeen vrij conservatief en romantisch zijn, stelt Witplas. Ook het onderzoek van Linda Duits, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, duidt er op dat jongeren zich bewust zijn van het feit dat het om acteurs gaat bij porno. Het is dus beter om je kind erover op te voeden dan ze af te schermen.

Laura Vandenbosch van de KU Leuven, raakt dan weer een ander aandachtspunt aan. Ze vindt ook dat een pornofilter overdreven is, maar naar aanleiding van haar onderzoeksresultaten waarschuwt ze wel voor het vroeger seksueel actief worden van de jongeren als ze steeds vroeger naar pornofilmpjes kijken. Dit kan dan ook leiden tot het aannemen van de actuele schoonheidsidealen, wat op zijn beurt eetstoornissen, depressies en seksueel disfunctioneren in de hand zou kunnen werken. Het is dus belangrijk om de jeugd hiervoor te behoeden.

Dit jaar wordt door Rutgers WPF nog een onderzoek uitgevoerd of ‘tienervriendelijke pornofilmpjes’ als een goed alternatief kan worden gezien door jongeren. Op deze manier zouden misschien de zorgen van volwassenen worden ingetoomd, zonder echt een verbod op te leggen. Communicatie blijft natuurlijk wel een heel belangrijk punt, al is het niet altijd gemakkelijk om met je kinderen over seks te praten.

Knack: 63% van 12- tot 13-jarige kijkt naar porno

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

 

Op 6 mei werd de vijfde training van het Make-IT-Safe project gehouden, die de groep de mogelijkheid gaf om de verschillende roman-fotos/films te bediscussiëren, opgesteld door de groep betreffende respect, het recht op afbeelding, sexting en paswoorden.

 

Tijdens deze reünie, werd ook de verspreiding van het project bediscussieerd als ook de activiteiten voor ouders en de duurzaamheid van het project. Questionnaires werden uitgedeeld aan de jongeren en de coachen om een evolutie te verkrijgen gemaakt tijdens het project.

 

EU_Flagge

 

 

 

Gefinancierd door de Europese Unie

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

In het kader van het “Make-IT-Safe” project, promoot ECPAT België de sensibilisatie van de jongeren voor een verantwoordelijk gebruik van nieuwe technologieën. Dit project heeft een originele aanpak omdat de jongeren zelf actoren zijn in hun eigen preventie.

 

 

 

 

Sinds de publicatie van de eerste nieuwsbrief in December, zijn veelvuldige activiteiten verwezenlijkt: nieuwe formatiesessies, International reünie in Berlijn, afwerking van de scenario’s voor de ontwikkeling van een sensibilisatiemiddel, enz.

Om de gerealiseerde vooruitgangen te ontdekken, neem een kijk naar de tweede nieuwsbrief van het “Make-IT-Safe” project van België.

 

Nieuwsbrief Make-IT-Safe maart 2014

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Tijdens de vorige vergaderingen stonden de planning eb de opzet van de jaarlijkse update van het Alternatief Rapport meermaals op de agenda.

Het secretariaat bundelde de voorbije maanden, in nauwe samenwerking met de NGO’s, de belangrijkste nieuwe informatie sinds 2010. Eind december 2013 werd deze informatie voor elk hoofdstuk van het Alternatief Rapport gefinaliseerd in een handig overzichtsdocument.

Deze updates zijn sinds februari ook raadpleegbaar via onze website www.kinderrechtencoalitie.be.

(Ga naar: Publicaties – Alternatieve Rapporten of klik hier op voor de rechtstreekse link naar de updates Alternatief Rapport 2010)

Zo kunnen het middenveld, beleidsmakers en individuele geïnteresseerden te weten komen wat er sinds 2010 veranderen is in ons land inzake kinderrechtengerelateerde thema’s.

Neem gerust een kijkje!

Ter gelegenheid van de “Safer Internet Day” 2014, treden onze “Make-IT-Safe peer experts” bij om veiligheid online te promoten en jongeren te helpen om verantwoordelijke digitale burgers te worden.

 

 

Press Release Safer Internet Day

 

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

 

Van de 7de tot de 8ste februari werd er een Internationale experten-bijeenkomst gehouden in Berlijn, die de deelnemers van de 5 landen betrokken bij het project samenbracht. Deze bijeenkomst was een geweldige opportuniteit om uit te wisselen over de implementatie van het project in de verschillende landen. Per land hebben 2 “peer experts”, een coach, 2 experten en 2 leden van ECPAT deelgenomen aan de bijeenkomst.

 

International expert Make-IT-Safe

International expert Make-IT-Safe

 

Agenda

Abstract

Persbericht

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »