Op 6 mei werd de vijfde training van het Make-IT-Safe project gehouden, die de groep de mogelijkheid gaf om de verschillende roman-fotos/films te bediscussiëren, opgesteld door de groep betreffende respect, het recht op afbeelding, sexting en paswoorden.

 

Tijdens deze reünie, werd ook de verspreiding van het project bediscussieerd als ook de activiteiten voor ouders en de duurzaamheid van het project. Questionnaires werden uitgedeeld aan de jongeren en de coachen om een evolutie te verkrijgen gemaakt tijdens het project.

 

EU_Flagge

 

 

 

Gefinancierd door de Europese Unie

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

In het kader van het “Make-IT-Safe” project, promoot ECPAT België de sensibilisatie van de jongeren voor een verantwoordelijk gebruik van nieuwe technologieën. Dit project heeft een originele aanpak omdat de jongeren zelf actoren zijn in hun eigen preventie.

 

 

 

 

Sinds de publicatie van de eerste nieuwsbrief in December, zijn veelvuldige activiteiten verwezenlijkt: nieuwe formatiesessies, International reünie in Berlijn, afwerking van de scenario’s voor de ontwikkeling van een sensibilisatiemiddel, enz.

Om de gerealiseerde vooruitgangen te ontdekken, neem een kijk naar de tweede nieuwsbrief van het “Make-IT-Safe” project van België.

 

Nieuwsbrief Make-IT-Safe maart 2014

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

Tijdens de vorige vergaderingen stonden de planning eb de opzet van de jaarlijkse update van het Alternatief Rapport meermaals op de agenda.

Het secretariaat bundelde de voorbije maanden, in nauwe samenwerking met de NGO’s, de belangrijkste nieuwe informatie sinds 2010. Eind december 2013 werd deze informatie voor elk hoofdstuk van het Alternatief Rapport gefinaliseerd in een handig overzichtsdocument.

Deze updates zijn sinds februari ook raadpleegbaar via onze website www.kinderrechtencoalitie.be.

(Ga naar: Publicaties – Alternatieve Rapporten of klik hier op voor de rechtstreekse link naar de updates Alternatief Rapport 2010)

Zo kunnen het middenveld, beleidsmakers en individuele geïnteresseerden te weten komen wat er sinds 2010 veranderen is in ons land inzake kinderrechtengerelateerde thema’s.

Neem gerust een kijkje!

Ter gelegenheid van de “Safer Internet Day” 2014, treden onze “Make-IT-Safe peer experts” bij om veiligheid online te promoten en jongeren te helpen om verantwoordelijke digitale burgers te worden.

 

 

Press Release Safer Internet Day

 

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

 

Van de 7de tot de 8ste februari werd er een Internationale experten-bijeenkomst gehouden in Berlijn, die de deelnemers van de 5 landen betrokken bij het project samenbracht. Deze bijeenkomst was een geweldige opportuniteit om uit te wisselen over de implementatie van het project in de verschillende landen. Per land hebben 2 “peer experts”, een coach, 2 experten en 2 leden van ECPAT deelgenomen aan de bijeenkomst.

 

International expert Make-IT-Safe

International expert Make-IT-Safe

 

Agenda

Abstract

Persbericht

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »