Een beter gewapende sector

Jongerenwerkers staan in de frontlinie bij het opsporen van mogelijke gevallen van seksuele uitbuiting en handel in kinderen. Zij zijn echter vaak slecht “gewapend” om zorgwekkende signalen op te sporen en passende maatregelen te nemen om de slachtoffers te beschermen. 

In samenwerking met de Algemene Administratie Jongerenwelzijn, de FOD Justitie en de centra voor (minderjarige) slachtoffers van mensenhandel PAG-ASA, Sürya en Esperanto, organiseerde ECPAT België de tweede opleiding voor de jeugdhulpverlening. 

Op de agenda: de signalen van kinderhandel ontdekken, de rol van gespecialiseerde centra begrijpen, een beter overzicht hebben van de profielen van minderjarige slachtoffers in België, concrete gevallen in subgroepen oplossen, en dit alles door middel van interactieve en participatieve methoden! 

Op naar de derde editie!