Luisteren naar slachtoffers van seksueel misbruik

Slachtoffers van seksueel misbruik worden geconfronteerd met veel obstakels voor de handhaving van hun rechten, maar hebben zelden de kans om zich uit te drukken. Het is echter belangrijk om te luisteren naar de stem van de overlevenden om de bestaande beschermingssystemen te verbeteren en de slachtoffers beter te ondersteunen.

Ter gelegenheid van de Europese Dag voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik organiseerden ECPAT België en de FOD Justitie op 16 november 2018 samen een rondetafelconferentie met volwassen slachtoffers, politie en rechters.

Tijdens dit evenement werd een centrale plaats ontwikkeld voor slachtoffers die hun ervaringen konden delen met vertegenwoordigers van politie en justitie.

Welke obstakels moesten zij overwinnen om de feiten aan de kaak te stellen? Hoe werd hun getuigenis ontvangen en door wie?  Zijn zij op de hoogte gesteld van de belangrijkste stappen van het onderzoek? Voelden zij zich gesteund tijdens de gerechtelijke procedure? Hoe kunnen de politie en de rechterlijke macht de slachtoffers het best ondersteunen, of ze nu hun klachten hebben ingediend ten tijde van het incident of jaren later?

Het nut van zo’n dag werd unaniem benadrukt door de deelnemers. De aanbevelingen van de slachtoffers zullen als basis dienen voor het voorstellen van concrete veranderingen. Het begin van een veelbelovend proces naar een meer humane rechtvaardigheid.