Nationale workshop CAPISCE

In het kader van het CAPISCE-project zal ECPAT België modules ontwikkelen om tolken op te leiden over kinderhandel. Tolken spelen een uiterst belangrijke rol bij het afdwingen van het recht van kinderen om te begrijpen en begrepen te worden. Daarom moeten zij worden geïnformeerd over de specifieke kenmerken van de interpretatie van de getuigenissen van minderjarigen die het slachtoffer zijn van mensenhandel. 

Om de inhoud van de opleidingsmodules te ontwikkelen, organiseerde ECPAT België een consultatieworkshop met professionals uit verschillende sectoren (centra voor slachtoffers van mensenhandel, politie, voogden, Dienst Vreemdelingenzaken, sociale tolkendienst, tolken). Het doel was om de verschillende onderwerpen te selecteren die in de modules moesten worden ontwikkeld. 

Na deze workshop werd de inhoud van de opleidingen gevalideerd tijdens een vergadering in Brussel (4 februari), waaraan de partners van het CAPISCE-project deelnamen: ECPAT Frankrijk, ECPAT België, ECPAT Italië, ECPAT Nederland en EULITA. De modules bestaan uit verschillende onderdelen: definitie van mensenhandel, terminologie, psychologische aspecten, deontologie en rollenspel. Het enige dat nog gedaan moet worden is het afronden en testen van de trainingsmodules!