Start van het CAPISCE-project

Sinds oktober 2019 is ECPAT België partner in het CAPISCE-project (Child victims of trafficking: Access to Protection and Information based on their Specific needs during Criminal investigation and proceedings). 

Het doel van het project is het versterken van de bescherming van minderjarige slachtoffers van mensenhandel tijdens gerechtelijke procedures. Door middel van onderzoek zal ECPAT België bestaande mechanismen op dit gebied analyseren om goede praktijken en verbeteringen te identificeren die nodig zijn om het rechtssysteem beter te laten inspelen op de behoeften van minderjarige slachtoffers van mensenhandel. 

Er zal ook een opleidingsmodule voor tolken worden gecreëerd. Er zal aandacht worden besteed aan verschillende aspecten: wetgeving, de psychologische benadering, de ethische grondslagen, zodat deze professionals de eerbiediging van de rechten van het kind actief in hun praktijk integreren. 

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met ECPAT Italië, ECPAT Frankrijk, ECPAT-DCI Nederland en EULITA. Het wordt gefinancierd door de Europese Unie voor een periode van twee jaar.