Berichten

Op 1 maart werd ECPAT België uitgenodigd door de Raad van Europa om het Europese ReAct rapport getiteld « Better support, better protection » voor te stellen aan de 47 lidstaten. Dit rapport bevat talloze aanbevelingen om advocaten en voogden te helpen om beter minderjarige slachtoffers van mensenhandel te deteteren en bij te staan.

Tijdens deze sessie werd ook de video en brochure ReAct voorgesteld, welke erop gericht zijn kinderen beter te informeren over hun rechten.  Deze tools werden positief ontvangen en werden opgenomen als goede praktijken in het recente verslag van de Raad van Europa « Protecting children affected by the refugee crisis from sexual exploitation and sexual abuse » (« Kinderen getroffen door de vluchtelingencrisis beschermen tegen uitbuiting en seksueel misbruik »).

17191951_1553789557983269_7584745524633133294_o

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

18 november markeert de eerste Europese dag van de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, geïnitieerd door de Raad van Europa.

 Voor deze gelegenheid produceerde de Raad van Europa een filmpje door kinderen, voor kinderen.

Tijdens de laatste 3 jaar hebben de ECPAT groepen samengewerkt in het project ‘Don’t look away’ om gewaarwording bij reizigers te verhogen over seksuele uitbuiting in toerisme en om hen aan te moedigen om seksueel misbruik te rapporteren.

ECPAT België, die al 25 jaar strijd tegen seksuele uitbuiting van kinderen, verwelkomt het initiatief van de nieuwe Europese Dag.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

18 november wordt gemarkeerd als de eerste Europese Dag van de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Seksuele Mishandeling. Bewaar deze datum en doe mee in de strijd tegen commerciële seksuele uitbuiting van kinderen!

Le 18 novembre devient la Journée européenne de protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels!

Het doel van deze Europese Dag, geïnitieerd door de Raad van Europa, is om de gewaarwording te verhogen en om de discussie te openen over de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en mishandeling.

Het is ook het moment om de Lanzarote Conventie te promoten, een uniek legaal bindend instrument voor de criminalisatie van alle vormen van seksuele mishandeling van kinderen.

Deze dag is bedoelt voor kinderen, ouders, opleiders, beslissing-makers, NGO, etc. en voor iedereen die geraakt wordt door de bescherming van kinderen.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »