Berichten

journee-mondiale-contre-le-travail-des-enfants-postSeksuele uitbuiting wordt door ILO gekenmerkt als de ergste vorm van kinderarbeid. UNICEF schat dat er jaarlijks 1,8 miljoen slachtoffer zijn van uitbuiting in de seksindustrie.

Kinderen die het slachtoffer zijn van de ergste vormen van arbeid zijn vaak geïsoleerd, zonder toegang tot hulp en zorg. Naast armoedebestrijding en verbeterde toegang tot onderwijs, is het essentieel om de slachtoffers van seksuele daders te identificeren en daders te vervolgen. ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking of Children for sexual purposes) heeft daarom in samenwerking met Interpol, Europol en nationale politie een online meldplatform gemaakt: www.reportchildsextourism.eu. Op dit platform kan elke getuige van een verdachte situatie melden aan politie autoriteiten van hun land. Voor België worden meldingen doorverwezen naar http://www.ikzegstop.be.

 

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

In het kader van het Don’t Look Away project, heeft ECPAT België deelgenomen aan de Train de Trainer meeting die georganiseerd werd door ECPAT Duitsland in Freiburg (8-11 oktober). Het doel van deze meeting was om de ECPAT groepen de nieuwe methodologieën aan te leren om de privé sector op te leiden over de problematiek rond seksueel misbruik van kinderen.

Het seminarie was voornamelijk nuttig, aangezien ECPAT België een opleidingssessie aan het voorbereiden is voor het personeel van de ACCOR hotels, over hoe men zaken van seksuele uitbuiting door hun gasten in hun infrastructuur kan detecteren en hoe men er mee om kan gaan.

 

Deelnemers aan de

Deelnemers aan de Train de Trainer en Regionale Consultatie

 

In het vooruitzicht van de ECPAT International Algemene Raad (December 2014), werd ook de Westerse Europese Regionale Consultatie gehouden in Freiburg (10-11 Oktober), met alle ECPAT groepen komend van West-Europa verzamelden. Het doel van de meeting was om prioriteiten en strategieën voorop te stellen van de regio voor de komende 3 jaar.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »