Berichten

ECPAT België, Missing Children Europe en eNACSO hebben samen een rapport gepubliceerd waarin ze evalueren de uitvoering van de ‘Europese richtlijn ter bevordering van bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie” (Richtlijn 2011/93/EU) in 27 lidstaten van de Europese Unie.

Together against sexual exploitation of children

ECPAT heeft de analyse van extraterritorialiteit en bijstand aan slachtoffers gecoördineerd. De uitkomst daarvan wordt gepresenteerd tijdens in workshop in Brussel in april 2015 voor de vertegenwoordigers van de lidstaten en de Europese instellingen.

Uit studies blijkt dat tussen 10% en 20% van kinderen in Europa seksueel misbruikt worden in de loop van hun kinderjaren. Dit verschijnsel komt nog heel vaak voor en sommigen vormen van seksueel geweld zijn steeds zorgwekkender. Zo is het mogelijk, dankzij het Internet, om een kind te ‘groomen’ of een filmpje van pedopornografische aard te verspreiden. Kinderen die op zulke filmpjes voorkomen zijn steeds jonger en de afbeeldingen zijn steeds gewelddadiger.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »