Berichten

De finale conferentie van het “Make-IT-Safe” project vond plaats in Brussel op 17 & 18 november!DSC_2947

Het verzamelde de jongeren, de coaches en de ECPAT teams van deelnemende landen (België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk) om hun nationale ervaringen te delen en om samen na te denken over de toekomst van het project.

Vertegenwoordigers van de Raad van Europa, de Europese Commissie, de « General Delegate” van de Rechten van het Kind van de Belgische Franse Gemeenschap, EU Kinds Online en Rutgers WPF hebben ook deelgenomen in een interactieve sessie met de jongeren over de manier om online bescherming te verzekeren.

Deelneming was het sleutelwoord tijdens de conferentie, aangezien de jongeren actief deelnamen in de voorbereidingen en in de verschillende sessies.

De twee Belgische jongeren waren gelukkig met de ervaring en de hulpmiddelen die werden ontwikkeld in België waren een groot succes!

Finale Conferentie samenvatting

Nieuwsbrief Finale Conferentie Make IT Safe

 

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »