Berichten

Ongeveer 30% van de slachtoffers van mensenhandel zijn kinderen. Preventie is absoluut noodzakelijk om te vermijden dat kinderen slachtoffers van mensenhandel worden. In maart heeft ECPAT België een brochure gemaakt om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen over hun rechten te informeren. De brochure is ter beschikking van iedereen. Samen tegen mensenhandel!

Blue Heart Campaign

ECPAT België is erkend als Lokale Vertegenwoordiger van de Code in België. Dit is een officiële erkenning van het werk dat ECPAT gedurende vele jaren levert om de rechten van kinderen beter te doen beschermen binnen de toeristische sector.

The Code

Vanaf heden is ECPAT België het aanspreekpunt voor elke vereniging gelokaliseerd in België die haar personeel wenst te sensibiliseren en op te leiden in deze materie.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

In navolging van het eerste « Wereldforum voor Overlevenden », dat georganiseerd werd door ECPAT Internationaal in de gebouwen van de Raad van Europa te Straatsburg op 18 November 2016, werd de « Mensenrechtenverklaring voor minderjarige slachtoffers van uitbuiting en seksueel misbruik » aangenomen.

Deze verklaring is het resultaat van een samenwerking tussen kinderen en jongeren (waarvan de meerderheid slachtoffer is van misbruik of seksuele uitbuiting), en verschillende lokale kantoren van ECPAT. Het project heeft aangetoond dat voor kinderen een gebrek aan kennis over hun rechten één van de belangrijkste belemmeringen uitmaakt om zich te kunnen wenden tot justitie. De Verklaring werd dan ook ontwikkeld met het oog op kinderen beter te informeren over hun rechten betreffende toegang tot justitie en het verkrijgen van schadevergoeding.

Een Q&A over het gebruik van deze hulpmiddel door professionelen is ook ter beschikking.

Capture d’écran 2017-03-23 à 17.51.57

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

De samenvatting van de wereldwijde studie van ECPAT internationaal over seksuele uitbuiting van kinderen binnen de reiswereld en het toerisme, waaraan ECPAT België heeft bijgedragen, is nu beschikbaar in het Frans.

Deze studie werpt een nieuw licht op het fenomeen « seksuele uitbuiting van kinderen in de reiswereld en het toerisme » en ontkracht verschillende mythes over daders en slachtoffers, alsook over de plaatsen en de omstandigheden waarbinnen het fenomeen zich voordoet.

Een kindvriendelijke versie is eveneens beschikbaar in het Frans.

Global-Study-SECTT

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

ECPAT België is trots u te melden dat de nieuwe site “Ik zeg STOP!” komende 6 november zal worden gelanceerd, in het bijzijn van de Minister van Buitenlandse zaken M. Didier Reynders.

Meer dan een informatieplatform, is deze nieuwe site eerst en vooral bedoeld om een effectief middel te worden om te strijden tegen seksueel misbruik van kinderen. Het zal onder andere toelaten aan Belgische reizigers en aan professionelen in het toerisme die in het buitenland werken, om gemakkelijker het misbruik van kinderen waar ze getuige van kunnen zijn, te signaleren.

 

ik-zeg-stop

 

 

Maar het nieuwe werktuig stop daar niet! De “Ik zeg STOP!” hand telt vijf vingers. Elke vinger staat symbool voor een actie:  ik meld, ik grijp in, ik getuig, ik steun en ik promoot.

“Ik zeg STOP” vervangt ook door hun vorm en innovatieve achtergrond, de oudere site van “stopkinderprostitutie” en is direct gelinkt aan het eerste Europese platform van signalisatie www.reportchildsextourism.eu.

Politie, Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie (Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid), de Federatie van de Toeristische Industrie, de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners, Plan België, Child Focus, Samilia Stichting en ECPAT België werken samen in de campagne “Ik zeg STOP!” De website werd door Now.be ontwikkeld.

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »

 

789801Het artikel vertrekt van de cijfers van het onderzoek van Laura Vandenbosch aan de Leuven School for Mass Communication Research (KU Leuven), dat stelt dat in Vlaanderen:

 

 

–       63% van de jongens van 12-13 jaar naar porno kijkt, 4,7% meisjes

–       71% van de jongens van 14-15 jaar naar porno kijkt, 16,2% meisjes

–       83% van de jongens van 16-17 jaar naar porno kijkt, 12,6% meisjes

Dit zijn geen uitzonderlijk cijfers, maar ze roepen uiteraard wel enkele vragen op. In het artikel stelt met de vraag of we ons hier zorgen over moeten maken, of het veelvuldig bekijken van porno een schadelijke invloed kan hebben op de jeugd. In het Groot-Brittannië werd er hevig gereageerd en is er nu een automatische pornofilter geplaatst op alle computers. Deze reactie lijkt echter te hevig.

Alexander Witplas, woordvoerder van de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie nuanceerde deze vragen. Hij stelt dat het heel normaal is dat jongeren nieuwsgierig zijn en dus naar porno kijken; ze moeten hier niet worden van afgeschermd, maar jongeren moeten weerbaar gemaakt worden en ze moeten aangeleerd worden om ermee om te gaan.

In een onderzoek van het Nederlands Rutgers WPF, gaven de jongeren toe dat ze vooral naar opwinding zochten bij het kijken van porno, maar dat het ook gezien wordt als informatiebron. Al zijn de jongeren er zich ook van bewust dat het niet realistisch is. De eventuele negatieve invloeden van het kijken naar porno, moeten dan ook voldoende geneutraliseerd worden door andere informatiebronnen; door te kunnen praten over seks. Het klopt wel dat porno door het Internet heel toegankelijk is, maar uit onderzoek blijkt dat de Vlaamse jongeren over het algemeen vrij conservatief en romantisch zijn, stelt Witplas. Ook het onderzoek van Linda Duits, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, duidt er op dat jongeren zich bewust zijn van het feit dat het om acteurs gaat bij porno. Het is dus beter om je kind erover op te voeden dan ze af te schermen.

Laura Vandenbosch van de KU Leuven, raakt dan weer een ander aandachtspunt aan. Ze vindt ook dat een pornofilter overdreven is, maar naar aanleiding van haar onderzoeksresultaten waarschuwt ze wel voor het vroeger seksueel actief worden van de jongeren als ze steeds vroeger naar pornofilmpjes kijken. Dit kan dan ook leiden tot het aannemen van de actuele schoonheidsidealen, wat op zijn beurt eetstoornissen, depressies en seksueel disfunctioneren in de hand zou kunnen werken. Het is dus belangrijk om de jeugd hiervoor te behoeden.

Dit jaar wordt door Rutgers WPF nog een onderzoek uitgevoerd of ‘tienervriendelijke pornofilmpjes’ als een goed alternatief kan worden gezien door jongeren. Op deze manier zouden misschien de zorgen van volwassenen worden ingetoomd, zonder echt een verbod op te leggen. Communicatie blijft natuurlijk wel een heel belangrijk punt, al is het niet altijd gemakkelijk om met je kinderen over seks te praten.

Knack: 63% van 12- tot 13-jarige kijkt naar porno

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »