Berichten

Hoe kunnen we een divers publiek sensibiliseren voor de realiteit van mensenhandel ? Hoe kunnen we innovatieve en interactieve middelen aanwenden voor een dergelijk delicaat thema ?

In samenwerking met Now.be heeft ECPAT België een opleiding georganiseerd voor een tiental professionals actief in de strijd tegen mensenhandel. Het doel van de opleiding was zich te vereenzelvigen met ludo-pedagogische activiteiten, die toelaten om te diversifieren in de gebruikte technieken, die de groepskennis vergroten en die ervoor zorgen dat de deelnemers de inhoud beter onthouden.

ToT

Dit was net wat er nodig was om voogden en advocaten op te leiden binnen het kader van het project ReACT. Alle deelnemers waren zeer tevreden. Een nieuw tijdperk van interactieve opleidingen over kinderhandel is hiermee aangebroken.

Binnen het kader van het project ReAct, heeft ECPAT België deelgenomen aan een opleiding voor opvoeders in Leiden (Nederland) over kinderhandel. Dit initiatief bracht verschillende deskundigen samen (voogden, advocaten, politieambtenaren, leden van NGO’s, enz.) uit vijf landen (Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). De opleiding was gericht op het verbeteren van de capaciteit van de deelnemers om slachtoffers van mensenhandel te detecteren en te beschermen alsook op de uitwisseling van goede praktijken en ervaringen.

NNET3398

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »