Berichten

Dit jaar registreerde het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 2.370 asielaanvragen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in België. Dat is bijna 5 keer meer dan de asielaanvragen voor niet-begeleide buitenlandse kinderen in 2014, een niveau dat sinds 2006 niet meer bereikt werd. En we weten nu al, dat dit cijfer niet onmiddellijk gaat afnemen.

MENA_UNICEF

De meeste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die nu in België toekomen zijn afkomstig uit Afghanistan (1376), Syrië (436), Irak (181), Somalië (98) en Guinee (46). Meestal jongens: 91,5% tegen 8,5% meisjes. Maar hun profiel is veranderd en vereist daarom passende antwoorden. Op dit moment, zien we haast dagelijks zeer jonge kinderen toekomen (soms jonger dan 12 jaar). Zij hebben behoefte aan passende ondersteuning en opvang die niet voorzien is in de collectieve opvang.

Kinderen die het slachtoffer werden van mensenhandel worden niet altijd als zodanig geïdentificeerd terwijl ze speciale ondersteuning moeten krijgen. 300 onbegeleide jonge buitenlanders momenteel zijn ondergebracht bij volwassenen zonder begeleiding. Het ontbreken van een geschikte opvangplaats voor de kinderen vergroot het risico op uitbuiting of geweld.

De problematiek rond de NBMV moet een politieke prioriteit zijn. Het is bijvoorbeeld essentieel om gepaste oplossingen te vinden voor kinderen onder de 12 jaar (kleine opvangstructuur of gastgezinnen) en een begeleiding te voorzien voor een familiale ondersteuning vanaf een periode van drie maanden. Het is ook noodzakelijk om minderjarige slachtoffers van mensenhandel te identificeren en bij te staan. De crisis mag de rechten op bescherming van deze kinderen niet overschaduwen.

Bron: UNICEF België

Copyright ECPAT Belgique « Stop à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants »